Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Kinh nghiệm của Liên minh châu Âu về đổi mới, sắp xếp tổ chức và quản lý dịch vụ công
Thứ ba, 26 Tháng 12 2023 11:01
4531 Lượt xem

Kinh nghiệm của Liên minh châu Âu về đổi mới, sắp xếp tổ chức và quản lý dịch vụ công

PGS, TS TRỊNH VĂN TÙNG

Viện Lãnh đạo học và Chính sách công,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 550 (12-2023)

 

Tóm tắt: Trong cung cấp dịch vụ công, Liên minh châu Âu khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của nhà nước; khẳng định tính xã hội cao của hệ thống dịch vụ công; mục tiêu hướng tới sự hài lòng và niềm tin của công dân, những người sử dụng dịch vụ công; tạo điều kiện phát huy tối đa tính tự chủ, sự sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của các đơn vị cung cấp dịch vụ công. Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm của Liên minh châu Âu trong đổi mới tổ chức và quản lý hệ thống cung cấp dịch vụ công, rút ra giá trị tham khảo cho Việt Nam.

Từ khóa: hệ thống chính trị; hệ thống dịch vụ công.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền