Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Báo chí góp phần phòng, chống các hành vi tiêu cực - Từ tiếp cận văn hóa
Thứ ba, 26 Tháng 12 2023 11:00
4643 Lượt xem

Báo chí góp phần phòng, chống các hành vi tiêu cực - Từ tiếp cận văn hóa

PGS, TS TRƯƠNG THỊ KIÊN

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 550 (12-2023)

 

Tóm tắt: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi báo chí là vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân. Người luôn nhắc nhở báo chí phải phát huy vai trò trong phòng, chống tham ô, lãng phí, tiêu cực. Mỗi nhà báo, mỗi cơ quan báo chí có trách nhiệm trên mặt trận phòng, chống tiêu cực, “phò chính, trừ tà”. Bài viết đề cập vai trò của báo chí và đề xuất cách thức nâng cao trách nhiệm của báo chí trong phòng, chống tiêu cực - nhìn từ góc độ văn hóa báo chí.

Từ khóa: hành vi tiêu cực; phòng, chống tiêu cực; báo chí; văn hóa báo chí.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền