Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Áp dụng chuyển đổi số trong giáo dục lý luận chính trị
Thứ tư, 01 Tháng 6 2022 11:07
900 Lượt xem

Áp dụng chuyển đổi số trong giáo dục lý luận chính trị

TS BÙI KIM THANH

ThS BÙI THỊ HỒNG HÀ

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 531 (5-2022)

 

Tóm tắt: Lĩnh vực giáo dục - đào tạo đã đẩy mạnh chuyển đổi số và thu được nhiều kết quả tích cực; hoạt động giáo dục lý luận chính trị (GDLLCT) cũng đã chuyển đổi từ hình thức truyền thống sang trực tuyến. Sự thay đổi này bước đầu đã cho thấy những triển vọng của chuyển đổi số trong GDLLCT, mặc dù về lâu dài còn rất nhiều vấn đề cần thực hiện một cách khoa học, đồng bộ. Bài viết tập trung phân tích các điều kiện và đề xuất một số khuyến nghị bảo đảm chuyển đổi số trong giảng dạy, học tập lý luận chính trị.

Từ khóa: giáo dục lý luận chính trị; chuyển đổi số; khung chuyển đổi số.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền