Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Năng lực thực thi quản lý phát triển xã hội của các chủ thể tham gia (qua đánh giá của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý)
Thứ tư, 01 Tháng 6 2022 11:09
1366 Lượt xem

Năng lực thực thi quản lý phát triển xã hội của các chủ thể tham gia (qua đánh giá của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý)

PGS, TS ĐẶNG THỊ ÁNH TUYẾT

ThS VŨ THÁI HẠNH

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 531 (5-2022)

 

Tóm tắt: Năng lực của các chủ thể tham gia quản lý phát triển xã hội thể hiện sức mạnh, nguồn lực tổng thể của quốc gia và được biểu hiện trong nhận thức về quản lý phát triển xã hội, qua kỹ năng và mức độ tham gia thực thi quản lý phát triển xã hội của các chủ thể. Nhận diện năng lực thực thi quản lý phát triển xã hội của các chủ thể tham gia qua đánh giá của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý là một trong những cơ sở thực tiễn góp phần xây dựng các giải pháp thiết thực nhằm phát huy vai trò của các chủ thể trong thực hiện các mục tiêu quản lý phát triển xã hội bền vững của nước ta hiện nay.

Từ khóa: quản lý phát triển xã hội, phát triển bền vững.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền