Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Chủ nghĩa cộng đồng: Góc nhìn từ Trung Quốc đương đại
Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 17:02
918 Lượt xem

Chủ nghĩa cộng đồng: Góc nhìn từ Trung Quốc đương đại

PGS, TS LÊ VĂN TOAN
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
PGS, TS BÙI THU HƯƠNG
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 554 (4-2024)

 

Tóm tắt: Trên cơ sở tóm lược quá trình hình thành, phát triển và một số đặc trưng chủ yếu của chủ nghĩa cộng đồng, bài viết luận giải góc nhìn của Trung Quốc về chủ nghĩa cộng đồng và cộng đồng chung vận mệnh nhân loại từ các góc nhìn: quyền lực quốc tế, lợi ích chung, phát triển bền vững và quản trị toàn cầu; đồng thời đề xuất một số gợi mở cho các quốc gia trong quá trình tham gia sáng kiến này của Trung Quốc.
Từ khóa: chủ nghĩa cộng đồng; Trung Quốc; cộng đồng chung vận mệnh nhân loại.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền