Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Xây dựng nền công vụ Thành phố Hồ Chí Minh chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 17:04
872 Lượt xem

Xây dựng nền công vụ Thành phố Hồ Chí Minh chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

TS BÙI NGỌC HIỀN
Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 554 (4-2024)

 

Tóm tắt: Trong bối cảnh phát triển mới của đất nước, cùng với quá trình thực hiện mô hình chính quyền đô thị, thực hiện các cơ chế, chính sách thí điểm, nền công vụ Thành phố Hồ Chí Minh đang phải thực thi khối lượng công việc, nhiệm vụ rất lớn cùng những áp lực, thách thức đa chiều. Thực tế này đòi hỏi nền công vụ Thành phố phải đổi mới mạnh mẽ để từng bước chuyên nghiệp, hiện đại và hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm thực thi sứ mệnh quản lý, tổ chức phát triển bền vững Thành phố. Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng nền công vụ Thành phố chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Từ khóa: nền công vụ; Thành phố Hồ Chí Minh; chính quyền đô thị.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền