Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách bình đẳng tôn giáo - Thực tế không thể phủ nhận
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2024 10:41
1499 Lượt xem

Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách bình đẳng tôn giáo - Thực tế không thể phủ nhận

TS NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
Viện Tôn giáo và tín ngưỡng,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 551 (1-2024)

 

Tóm tắt: Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách bình đẳng tôn giáo từ quan điểm, chủ trương, pháp luật đến việc thực thi chính sách, pháp luật trong thực tiễn. Những sự kiện mà Bộ Ngoại giao Mỹ và Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ đưa ra để làm luận cứ cáo buộc Việt Nam phân biệt đối xử đối với một số tôn giáo, phủ nhận những thành quả to lớn của Việt Nam trong nỗ lực bảo đảm quyền tự do, bình đẳng tôn giáo trong thời gian qua là không khách quan, không phản ánh đúng thực tế.
Từ khóa: chính sách bình đẳng tôn giáo; bình đẳng tôn giáo ở Việt Nam.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền