Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Xây dựng hệ thống an sinh xã hội có khả năng ứng phó với khủng hoảng và các cú sốc an sinh xã hội
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2024 10:43
1412 Lượt xem

Xây dựng hệ thống an sinh xã hội có khả năng ứng phó với khủng hoảng và các cú sốc an sinh xã hội

PGS, TS NGUYỄN NGỌC TOÀN
Học viện Chính trị khu vực I

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 551 (1-2024)

 

Tóm tắt: Những thập niên gần đây, các cú sốc an sinh xã hội, quy mô lớn có xu hướng tăng tần suất xảy ra. Tuy nhiên, các hệ thống an sinh xã hội truyền thống chưa được chuẩn bị tốt để ứng phó với các cú sốc này. Đại dịch Covid-19 đã làm bộc lộ những hạn chế trong khả năng ứng phó với các cú sốc an sinh xã hội. Bài viết tổng hợp lý luận về hệ thống an sinh xã hội ứng phó với các cú sốc, đánh giá những bất cập về khả năng ứng phó các cú sốc của hệ thống an sinh xã hội Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị chính sách. Bài viết là kết quả nghiên cứu của Đề tài KX.04.26/21-25.
Từ khóa: hệ thống an sinh xã hội; cú sốc đột ngột; đại dịch Covid-19.
 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền