Trang chủ    Từ điển mở    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương theo tinh thần Đại hội XII của Đảng
Thứ tư, 29 Tháng 6 2022 14:32
5236 Lượt xem

Đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương theo tinh thần Đại hội XII của Đảng

ThS HOÀNG THỊ THẢO

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 532 (6-2022)

 

Tóm tắt: Mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở nước ta không ngừng được đổi mới. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương, các địa phương có nhiều quyền tự chủ và không gian chính sách để thực hiện các mục tiêu phát triển của mình. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương còn nhiều hạn chế. Bài viết phân tích, đánh giá về thực trạng và đề xuất một số giải pháp để tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Từ khóa: mô hình tổ chức; chính quyền địa phương; Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền