Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phản bác các luận điểm sai trái về quyền con người trong bản Phúc trình toàn cầu 2023 của Tổ chức Theo dõi nhân quyền quốc tế
Thứ năm, 26 Tháng 10 2023 09:03
6679 Lượt xem

Phản bác các luận điểm sai trái về quyền con người trong bản Phúc trình toàn cầu 2023 của Tổ chức Theo dõi nhân quyền quốc tế

TS CHU THỊ THÚY HẰNG

Viện Quyền con người,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 548 (10-2023)

 

Tóm tắt: Hằng năm, Tổ chức Theo dõi nhân quyền quốc tế đều công bố bản Phúc trình toàn cầu nhằm đánh giá việc thực thi quyền con người trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Những thông tin sai trái, phủ nhận thành quả, bôi nhọ bức tranh dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam được Tổ chức này đưa ra dựa trên sự tùy tiện, phiến diện và vô căn cứ. Bài viết nhận diện và phản bác các luận điểm sai trái về quyền con người trong bản Phúc trình toàn cầu 2023 nhằm khẳng định, những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng và Nhà nước ta trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người.

Từ khóa: Quyền con người; Phúc trình toàn cầu 2023; Tổ chức Theo dõi nhân quyền quốc tế.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền