Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc chính sách trợ giúp xã hội ở Việt Nam
Thứ năm, 26 Tháng 10 2023 08:34
2454 Lượt xem

Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc chính sách trợ giúp xã hội ở Việt Nam

PGS, TS NGUYỄN THỊ BÁO

Viện Nhà nước và Pháp luật,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 548 (10-2023)

 

Tóm tắt: Bài viết tập trung nhận diện các quan điểm sai trái, xuyên tạc chính sách trợ giúp xã hội ở Việt Nam hiện nay; nêu những luận cứ và một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc chính sách trợ giúp xã hội ở Việt Nam.

Từ khóa: trợ giúp xã hội ở Việt Nam; an sinh xã hội.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền