Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Thành tựu và triển vọng quan hệ Việt Nam - Pakistan
Thứ sáu, 30 Tháng 6 2023 08:55
4433 Lượt xem

Thành tựu và triển vọng quan hệ Việt Nam - Pakistan

ThS DƯƠNG THANH HẰNG

Viện Quan hệ quốc tế,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 544 (6-2023)

 

Tóm tắt: Với đường lối đối ngoại nhất quán, Việt Nam luôn coi trọng và phát triển quan hệ với các quốc gia trên thế giới, trong đó có Pakistan. Bài viết khái quát quá trình phát triển mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước giai đoạn 2002-2022 và triển vọng quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Từ khóa: quan hệ Việt Nam - Pakistan; hợp tác, phát triển.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền