Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc về phòng, chống tham nhũng
Thứ ba, 28 Tháng 2 2023 15:53
4176 Lượt xem

Đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc về phòng, chống tham nhũng

TS TRẦN VĂN HIẾU

Trường Đại học Cần Thơ

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 540 (02-2023)

 

Tóm tắt: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là cuộc chiến lâu dài. Thời gian qua, cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, đưa ra ánh sáng nhiều vụ án lớn, liên quan đến nhiều người, kể cả những cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, các thế lực thù địch lại lợi dụng cơ hội này để tuyên truyền xuyên tạc chống phá đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”. Bài viết khái quát những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về phòng, chống tham nhũng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh chống những luận điệu này.

Từ khóa: phòng, chống tham nhũng; thế lực thù địch; luận điệu xuyên tạc về phòng, chống tham nhũng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền