Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Một số lý thuyết về chuyển dịch quyền lực và xu hướng chuyển dịch quyền lực hiện nay
Thứ sáu, 02 Tháng 12 2022 14:35
5824 Lượt xem

Một số lý thuyết về chuyển dịch quyền lực và xu hướng chuyển dịch quyền lực hiện nay

TS LÊ THỊ THU MAI

Viện Chính trị học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 537 (11-2022)

 

Tóm tắt: Chuyển dịch quyền lực là sự vận động và thay đổi cấu trúc quyền lực trong phạm vi quốc gia và phạm vi toàn cầu. Chuyển dịch quyền lực do các nhân tố tác động như: (i) sự thay đổi các nhân tố nội tại (kinh tế, quân sự, văn hóa, năng lực thể chế, yếu tố cá nhân lãnh đạo); (iii) sự thay đổi tương quan lực lượng; (iii) sự thay đổi của môi trường quốc tế. Quá trình chuyển dịch quyền lực thường dẫn đến những biến đổi căn bản trong các cấu trúc phân bổ quyền lực quốc tế và có thể dẫn tới sự thay đổi trật tự thế giới. Bài viết làm rõ một số lý thuyết, nhân tố tác động và xu hướng chuyển dịch quyền lực trên thế giới hiện nay.

Từ khóa: quyền lực; chuyển dịch quyền lực; lý thuyết chuyển dịch quyền lực.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền