Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quảng Bình thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Thứ sáu, 30 Tháng 6 2023 08:47
2845 Lượt xem

Quảng Bình thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

ThS LÊ CÔNG HỮU

Thanh tra tỉnh Quảng Bình

TS HOÀNG THANH HIẾN

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 544 (6-2023)

 

Tóm tắt: Những năm qua, tỉnh Quảng Bình thực hiện tốt việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đổi mới việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị. Bài viết tổng kết thành tựu của hoạt động này, từ đó rút ra những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện.

Từ khóa: Quảng Bình; thực hiện tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền