Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị tại các trường công an nhân dân
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2024 10:36
1510 Lượt xem

Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị tại các trường công an nhân dân

TS LÊ THỊ HIỀN LƯƠNG
Trường Đại học An ninh nhân dân

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 551 (1-2024)

 

Tóm tắt: Bài viết khái quát quá trình, kết quả đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị tại các học viện, trường đại học, cao đẳng thuộc lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn 2013 - 2023. Trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị nhằm phát huy kết quả của quá trình này trong thời gian tới.
Từ khóa: đổi mới; lý luận chính trị; trường Công an nhân dân.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền