Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Đảng Cộng sản Việt Nam - Sứ mệnh lịch sử và bản lĩnh chính trị

Đảng Cộng sản Việt Nam - Sứ mệnh lịch sử và bản lĩnh chính trị

(LLCT) - Sứ mệnh lịch sử và bản lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt nguồn từ trách nhiệm trước đất nước và dân tộc, từ trí tuệ, đạo đức và ý chí độc lập tự chủ, tự lực tự cường và sáng tạo của Đảng và dân tộc. Với phẩm chất cao cả đó, Đảng là lương tâm, danh dự và trí tuệ của thời đại mới của dân tộc Việt Nam, là sức mạnh để Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn.

Hội thảo khoa học quốc gia: 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia: 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam

(LLCT) - Sáng 28-1-2015, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam. PGS, TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì Hội thảo.

Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí Lý luận chính trị năm 2014

Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí Lý luận chính trị năm 2014

(LLCT) - Sáng 8-1-2015, tại Hà Nội, Tạp chí Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị Cộng tác viên năm 2014. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các Phó Giám đốc Học viện: PGS, TS Lê Quốc Lý, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành ở Trung ương và Hà Nội, cùng đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài Học viện - những cộng tác viên thân thiết, gắn bó nhiều năm với Tạp chí. PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Vũ Hoàng Công, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị Chủ trì Hội nghị.​

Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh hải, lãnh thổ của Tổ quốc

(LLCT) - Giữ vững ổn định biên giới quốc gia là điều kiện tiên quyết bảo đảm cho một quốc gia độc lập, hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt, có hiệu quả chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, vùng trời, vùng biển, đảo của Tổ quốc là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hoá cầm quyền của Đảng Cộng sản

(LLCT) - Được viết trong thời gian từ năm 1965 đến năm 1969,Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản tổng kết sâu sắc, toàn diện kinh nghiệm, quá trình chỉ đạo cách mạng; đường hướng phát triển tương lai dân tộc. Vì thế, Di chúc chứa đựng nhiều giá trị: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá, đạo đức, quan hệ và nguyên tắc ứng xử giữa các quốc gia dân tộc, đạt đến chiều sâu văn hoá, nhân văn. Đặc biệt, tác phẩm đã khái quát triết lý hành động, những đặc trưng, giá trị chủ yếu văn hóa cầm quyền của Đảng Cộng sản.

Trang 51 trong tổng số 59 trang.

Thông tin tuyên truyền