Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Học viện với sự nghiệp nghiên cứu, giáo dục và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin

(LLCT) - Nghiên cứu, giáo dục và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ then chốt của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đây cũng là nhiệm vụ thể hiện đặc trưng, “bản sắc” của Học viện - Trường Đảng Trung ương, trung tâm quốc gia về đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý trung cao cấp, cán bộ lý luận của Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị của đất nước; trung tâm quốc gia về nghiên cứu khoa học lý luận chính trị - nghiên cứu, bổ sung, phát triển hệ tư tưởng của Đảng và của dân tộc Việt Nam.

 

Kinh nghiệm phòng chống tham nhũng của Cộng hòa Phần Lan

(LLCT) - Ngày nay, tham nhũng đã trở thành một vấn nạn của hầu hết các quốc gia trên thế giới, gây ra những tác hại lớn cho đời sống chính trị, kinh tế và xã hội. Phần Lan là một trong những quốc gia có tỷ lệ tham nhũng thấp nhất trên thế giới, vì vậy Việt Nam có thể tham khảo những kinh nghiệm của quốc gia này để áp dụng vào quá trình đấu tranh phòng và chống tham nhũng.

Lý luận Mác-Lênin về hình thái kinh tế - xã hội và những luận điểm cần bổ sung, phát triển

(LLCT) - Triển khai đề tài nghiên cứu cơ bản khoa học xã hội và nhân văn: “Lý luận mác xít về hình thái kinh tế - xã hội được vận dụng trong thế kỷ XX và con đường phát triển lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay”, ngày 26-6-2014, tại Hà Nội, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề:“Lý luận mác xít về hình  thái kinh tế - xã hội. Tính khoa học của những nguyên lý và những luận điểm đã bị lịch sử vượt qua”.

 

Một số điểm mới trong Chương trình cao cấp lý luận chính trị

(LLCT) - Việc đổi mới Chương trình và giáo trình cao cấp lý luận chính trị - hành chính được chính thức triển khai từ tháng 1- 2012, do GS,TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện làm Chủ nhiệm Chương trình.

Bám sát đường lối và nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, xây dựng Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trở thành hệ thống trường Đảng hiện đại, vững mạnh

(LLCT) - Sáng 5-8-2014, tại Học viện Chính trị khu vực II, Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm học 2013-2014, triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng trích đăng bài Phát biểu quan trọng này. Đầu đề do Ban biên tập đặt.

Trang 54 trong tổng số 59 trang.

Thông tin tuyên truyền