Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Lộ trình chuyển đổi xây dựng chính quyền đô thị bền vững thông minh - một số vấn đề đặt ra

Lộ trình chuyển đổi xây dựng chính quyền đô thị bền vững thông minh - một số vấn đề đặt ra

(LLCT) - Các khu vực đô thị trên thế giới đang phải đối mặt với những thách thức và thay đổi to lớn. Các thành phố đang hoạt động trong các hệ sinh thái, kinh tế, xã hội và văn hóa hoàn toàn khác so với mô hình đô thị lỗi thời của thế kỉ XX. Sự dịch chuyển dân số đang khiến tiến trình đô thị hóa diễn ra nhanh, mạnh, gây nên sự xáo trộn về mặt xã hội, khiến các thành phố phải đối mặt với nhiều vấn đề như khan hiếm tài nguyên, ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông, xử lý chất thải, chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng không đáp ứng kịp…  Theo sự phát triển chung, lộ trình về chuyển đổi hướng tới phát triển Đô thị Thông minh Bền vững (ĐTTMBV) được đề xuất.

Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở thành phố Cao Bằng - thực tiễn và một số vấn đề đặt ra

Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở thành phố Cao Bằng - thực tiễn và một số vấn đề đặt ra

(LLCT) - Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Cao Bằng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân ở đia phương; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Tuy nhiên, trước yêu cầu thực tiễn đòi hỏi MTTQ Thành phố cần có những giải pháp để đổi mới mạnh mẽ hơn nữa.  

Thực thi chính sách tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu tại Thành phố Cần Thơ

Thực thi chính sách tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu tại Thành phố Cần Thơ

(LLCT) - Để ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), thời gian qua, Thành phố Cần Thơ đã xây dựng, ban hành nhiều cơ chế, chính sách mang tính đặc thù, liên quan đến tài chính ứng phó với BĐKH. Bài viết phân tích việc thực thi các chính sách tài chính ứng phó với BĐKH tại Thành phố Cần Thơ; chỉ ra những hạn chế từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tài chính ứng phó với BĐKH tại Cần Thơ.

Tăng cường công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới

Tăng cường công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới

(LLCT) - Công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân là công tác cơ bản, chiến lược, lâu dài của lực lượng Công an nhân dân nhằm vận động tất cả các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở. Chính vì thế, việc tăng cường công tác dân vận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là ưu tiên hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân hiện nay.

Xây dựng văn hóa ứng xử cho công chức cấp xã

Xây dựng văn hóa ứng xử cho công chức cấp xã

(LLCT) - Cấp xã là cấp cuối cùng trong hệ thống chính trị và hệ thống chính quyền của Việt Nam. Công chức cấp xã giữ vai trò quan trọng mang tính quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của cả hệ thống chính quyền nói chung và cấp xã nói riêng. Là cấp gần dân nhất, trực tiếp đưa chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, nên việc xây dựng văn hóa ứng xử của công chức cấp xã là yêu cầu tất yếu khách quan, là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình cải cách hành chính - cải cách nền công vụ và xây dựng đội ngũ công chức hành chính ở nước ta hiện nay.

Phòng, chống văn hóa phẩm độc hại trong đời sống văn hóa

Phòng, chống văn hóa phẩm độc hại trong đời sống văn hóa

(LLCT) - Quá trình hội nhập toàn cầu đem lại cho con người những cơ hội thuận lợi trong việc tiếp cận, thụ hưởng những xuất bản phẩm văn hóa đa dạng, phong phú đến từ nhiều quốc gia, dân tộc. Tuy nhiên, bên cạnh những tác phẩm hay, hữu ích là sự xâm nhập của không ít sản phẩm có nội dung độc hại. Nhận diện để có giải pháp phòng, chống những sản phẩm đó là việc làm cần thiết để không ngừng kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện hiện nay.

Về các hiện tượng tôn giáo mới ở vùng dân tộc thiểu số miến núi phía Bắc nước ta hiện nay

Về các hiện tượng tôn giáo mới ở vùng dân tộc thiểu số miến núi phía Bắc nước ta hiện nay

(LLCT) - Ở khu vực miền núi phía Bắc nước ta có rất nhiều dân tộc thiểu số, cùng với đó là nhiều loại hình tôn giáo, tín ngưỡng. Trong thời gian gần đây có rất nhiều hiện tượng tôn giáo mới xuất hiện và hoạt động ở khu vực này, như: Hiện tượng Giê Sùa, Hiện tượng Bà Cô Dợ, Hiện tượng Dương Văn Mình, Hiện tượng San sư khẹ tọ, Hội thánh Đức Chúa Trời... đã có những tác động tiêu cực đến cuộc sống của đồng bào, gây phức tạp xã hội, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định an ninh trật tự ở khu vực. Do đó, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo... 

Phát huy vai trò của thiết chế truyền thông - báo chí trong đấu tranh chống tham nhũng

Phát huy vai trò của thiết chế truyền thông - báo chí trong đấu tranh chống tham nhũng

(LLCT) - Tóm tắt: Truyền thông - báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng không thể thiếu trong công cuộc phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thiết chế này vẫn còn nhiều hạn chế. Mục tiêu chính của bài viết là phân tích một số hạn chế, bất cập  và đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của thiết chế truyền thông - báo chí trong việc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.

Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19: những bài học dưới góc nhìn chính trị học

Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19: những bài học dưới góc nhìn chính trị học

(LLCT) - Đại dịch COVID-19 gây ra thảm họa không chỉ cho sự sống của con người, mà còn làm “đảo lộn” đời sống xã hội toàn thế giới. Cuộc chiến của các nước chống đại dịch COVID-19 diễn ra từ đầu năm 2020 đến nay, đang đặt ra nhiều vấn đề trên các lĩnh vực của đời sống quốc gia và quốc tế. Trong đó, từ góc nhìn Chính trị học nổi lên những bài học về trách nhiệm chính trị của lãnh đạo các quốc gia, về xây dựng thể chế toàn cầu, về chủ nghĩa đa phương và sự hợp tác giữa các nước, về xây dựng hình ảnh, vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Những bài học đó được đúc kết từ thực tiễn, có thể cung cấp một số luận cứ và luận chứng cho các nhà hoạch định chính sách tham khảo.

Xây dựng Đảng bộ Tổng Tham mưu đáp ứng sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới

(LLCT) - Trong 75 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu là nhân tố bảo đảm cho việc thực hiện trung thành, sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng về quân sự, quốc phòng trong mọi hoạt động của Bộ Tổng Tham mưu để tạo nên truyền thống vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu: “Trung thành, mưu lược, tận tụy, sáng tạo, đoàn kết, hiệp đồng, quyết chiến, quyết thắng”. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong thời gian tới, Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu sẽ tập trung xây dựng các tổ chức đảng, trước hết là các cấp ủy vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị, cán bộ chỉ huy các cấp; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Liên kết xã hội ở các khu đô thị mới ở nước ta hiện nay

Liên kết xã hội ở các khu đô thị mới ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Liên kết xã hội là một nhu cầu khách quan của bất kỳ một cộng đồng dân cư nào. Tuy nhiên, liên kết xã hội tại các đô thị mới ở nước ta hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề cần được nghiên cứu để có các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng liên kết xã hội ở các khu đô thị mới.

Một số vấn đề đặt ra trong xây dựng mô hình tổ chức Đảng ở cơ quan chính quyền địa phương hiện nay

Một số vấn đề đặt ra trong xây dựng mô hình tổ chức Đảng ở cơ quan chính quyền địa phương hiện nay

(LLCT) - Xây dựng mô hình tổ chức đảng ở cơ quan chính quyền địa phương là nhiệm vụ quan trọng, khó khăn, phức tạp. Mục tiêu của xây dựng mô hình tổ chức đảng ở cơ quan chính quyền địa phương là thiết kế mô hình tổ chức đảng phù hợp thực tiễn, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng đối với cơ quan chính quyền địa phương, phát huy vai trò năng động, sáng tạo của cơ quan chính quyền địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Cơ cấu dân số ở đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và các khuyến nghị chính sách

Cơ cấu dân số ở đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và các khuyến nghị chính sách

(LLCT) - Cơ cấu dân số là một trong những yếu tố tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở phân tích thực trạng cơ cấu dân số phản ánh xu hướng phát triển dân số ở đồng bằng sông Cửu Long, bài viết đề cập những vấn đề như nguy cơ mất cân bằng giới tính khi sinh, nữ hóa trong già hóa dân số và tác động của già hóa dân số, nguy cơ mất cơ hội dân số vàng ở đồng bằng sông Cửu Long, từ đó đề xuất các khuyến nghị chính sách để giải quyết những nguy cơ, thách thức đó. 

Thực hiện trách nhiệm giải trình - Tính tất yếu trong quá trình xây dựng chính phủ kiến tạo

Thực hiện trách nhiệm giải trình - Tính tất yếu trong quá trình xây dựng chính phủ kiến tạo

(LLCT) - Nền hành chính nước ta đang đi những bước đầu tiên trên con đường chuyển đổi từ mô hình “chính phủ quản lý toàn diện” sang mô hình “chính phủ kiến tạo”. Điều này thể hiện trên các phương diện chủ yếu như thể chế, bộ máy nhà nước, đội ngũ công chức hành chính, phòng, chống tham nhũng... Trong đó, thực hiện trách nhiệm giải trình là một trong những vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Bài viết này góp phần làm rõ tính tất yếu khách quan và những giải pháp thúc đẩy thực hiện có hiệu quả trách nhiệm giải trình của Chính phủ với nhân dân trong quá trình xây dựng chính phủ kiến tạo ở Việt Nam hiện nay.

Thực hiện quyền được chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ở Việt Nam

Thực hiện quyền được chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ở Việt Nam

(LLCT) - Bảo đảm quyền con người (QCN) là nghĩa vụ quan trọng của mỗi quốc gia, dân tộc trong cộng đồng nhân loại. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm thực hiện. Ưu tiên quyền được chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh này đòi hỏi phải bảo đảm lương thực, thực phẩm, quyền được khám chữa bệnh... song có thể phải hạn chế một số quyền khác như quyền tự do đi lại, quyền riêng tư, quyền tự do hội họp... Điều đó cho thấy, việc bảo đảm QCN đòi hỏi mỗi cá nhân phải tôn trọng quyền của người khác, bảo đảm QCN phải gắn liền với việc thực hiện trách nhiệm của công dân với đất nước và trách nhiệm của con người với cộng động xã hội.

Trang 3 trong tổng số 45 trang.

Thông tin tuyên truyền