Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

PV GAS - Tiên phong trong ngành công nghiệp khí

PV GAS - Tiên phong trong ngành công nghiệp khí

(LLCT) - Đón mừng tuổi 28 (20/9/1990 - 20/9/2018), Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) tự hào khi tiếp tục giữ vững vị thế là một điển hình của ngành công nghiệp khí Việt Nam, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, duy trì năng lực phát triển vì cộng đồng xã hội.

Bắc Giang đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bắc Giang đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(LLCT) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kinh nghiệm xây dựng chính phủ kiến tạo của Singapore

Kinh nghiệm xây dựng chính phủ kiến tạo của Singapore

(LLCT) - Từ những năm 70 của thế kỷ XX, làn sóng cải cách, chuyển đổi từ chính phủ quản lý truyền thống sang chính phủ kiến tạo phù hợp với xu thế toàn cầu hóa đã được các nước đề xướng và thực hiện. Tuy nhiên, mỗi nước có điều kiện kinh tế, xã hội, địa lý và thể chế chính trị khác nhau nên mô hình chính phủ kiến tạo cũng được các quốc gia vận dụng với những phương thức khác nhau, tạo nên những mô hình chính phủ kiến tạo mang những đặc trưng riêng. Vậy, Singapore đã xây dựng chính phủ kiến tạo như thế nào? Mô hình chính phủ kiến tạo của Singapore có những đặc trưng gì để đưa đất nước Singapore cất cánh? Những kinh nghiệm gì Việt Nam có thể tham khảo là những vấn đề nhóm tác giả phân tích, làm rõ trong nghiên cứu này.

Xu hướng di dân các dân tộc thiểu số từ giác độ lực hút, lực đẩy

Xu hướng di dân các dân tộc thiểu số từ giác độ lực hút, lực đẩy

(LLCT) - Trên cơ sở vận dụng lý thuyết “lực hút lực đẩy” trong nghiên cứu di dân các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, bài viết đã chỉ ra một số xu hướng di dân phổ biến ở nước ta những năm qua, đó là: xu hướng di dân từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào Tây Nguyên; từ vùng núi xuống đồng bằng; từ trong nước ra nước ngoài. Trong các xu hướng đó thì xu hướng di cư của những cư dân có trình độ văn hóa thấp, lao động phổ thông, di cư theo mùa vụ, là xu hướng chính, thu hút lượng lớn người di cư.

Phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nhằm phát triển du lịch bền vững

Phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nhằm phát triển du lịch bền vững

(LLCT) - Các tỉnh Tây Nguyên có một nền văn hóa bản địa phong phú và đa dạng với những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể hết sức quý giá, trong đó có những di sản được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”... Đây thực sự là những giá trị tài nguyên đặc biệt của Tây Nguyên để phát triển du lịch theo hướng bền vững. Tuy nhiên, việc khai thác giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên để phát triển du lịch hiện nay đang bộc lộ không ít những hạn chế, bất cập, yếu kém, đòi hỏi phải sớm có các giải pháp khắc phục.

Những vấn đề trong sự tham gia của cộng đồng dân cư vào quá trình ra quyết định của chính quyền cơ sở

(LLCT) - Sự tham gia của cộng đồng dân cư (CĐDC) vào quá trình ra quyết định của chính quyền cơ sở (CQCS) góp phần tạo nên các quyết định sáng suốt, tăng hiệu lực quyết định của CQCS và gia tăng vốn xã hội. Tuy nhiên, sự tham gia của CĐDC vẫn còn nhiều vấn đề như mang tính hình thức, thiếu tích cực, thiếu tính đại diện, tỷ lệ tham gia thấp... Để thúc đẩy sự tham gia chất lượng, hiệu quả hơn của CĐDC vào quá trình ra quyết định của CQCS cần áp dụng một số giải pháp như: mở rộng dân chủ trực tiếp, xây dựng nhà nước kiến tạo, xây dựng năng lực cho CQCS và CĐDC, thể chế hóa sự tham gia của CĐDC, xóa bỏ rào cản xã hội...

Ô nhiễm môi trường trong sản xuất thép và chế tài xử lý

Ô nhiễm môi trường trong sản xuất thép và chế tài xử lý

(LLCT) - Sản xuất thép là ngành công nghiệp nặng quan trọng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước. Ngành sản xuất thép thời gian qua đạt nhiều kết quả song còn nhiều bất cập, nhất là về xử lý chất thải, bảo vệ môi trường gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế đất nước. Do vậy, việc quản lý, kiểm soát ngành công nghiệp sản xuất thép để hạn chế tối đa các hệ lụy đối với môi trường là vấn đề bức thiết hiện nay.

Phát triển giáo dục dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum: thực trạng và những vấn đề đặt ra

Phát triển giáo dục dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum: thực trạng và những vấn đề đặt ra

(LLCT) - Kon Tum nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, được tái lập lại vào tháng 8-1991; là tỉnh có vị trí quan trọng với 28 dân tộc anh em, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm 55% dân số. Xác định “giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu”, trong những năm qua tỉnh Kon Tum đã dành nhiều quan tâm cho sự nghiệp giáo dục dân tộc thiểu số (DTTS) và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, giáo dục DTTS còn nhiều khó khăn, thách thức cần khắc phục.

Một số vấn đề đặt ra đối với chính sách thu hút, đãi ngộ và sử dụng đội ngũ trí thức ở Gia Lai

Một số vấn đề đặt ra đối với chính sách thu hút, đãi ngộ và sử dụng đội ngũ trí thức ở Gia Lai

(LLCT) - Gia Lai là tỉnh miền núi Tây Nguyên, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, dân số hơn 1,4 triệu người, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 44% (chủ yếu là người Jrai và Bahnar). Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Gia Lai đã có nhiều chính sách và giải pháp trong việc thu hút, đãi ngộ và sử dụng đội ngũ trí thức. Nhờ đó, đội ngũ trí thức trở đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển địa phương.

Phát huy dân chủ ở cơ sở: Giải pháp quan trọng trong phòng, chống “lạm quyền” ở địa phương

(LLCT) Phát biểu tại Hội nghị của Ban Tổ chức Trung ương Đảng đầu năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, cần phải “nhốt quyền lực vào lồng thể chế”(1). Theo đó, quyền lực phải tuân theo kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự giám sát của nhân dân, đó chính là cơ chế mà điều lệ Đảng đã quy định. Vì thế, sự giám sát của nhân dân thông qua Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở có vai trò rất quan trọng.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Những rào cản và giải pháp khắc phục

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Những rào cản và giải pháp khắc phục

(LLCT) - Phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) là xu hướng tất yếu, đã và đang tạo ra động lực mới cho nền nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, biến đổi khí hậu và cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, phát triển NNCNC ở nước ta vẫn còn gặp những rào cản cần sớm được tháo gỡ để ngành nông nghiệp phát triển bền vững.

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ

(LLCT) - Trong các khâu của công tác cán bộ thì đánh giá cán bộ là vấn đề hệ trọng, rất nhạy cảm và phức tạp, là khâu mở đầu quyết định để tuyển dụng, xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ. Trên cơ sở phân tích thực trạng đánh giá cán bộ, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ ở nước ta hiện nay.

 
Xây dựng chính phủ điện tử - Bước phát triển tất yếu trong quá trình cải cách hành chính

Xây dựng chính phủ điện tử - Bước phát triển tất yếu trong quá trình cải cách hành chính

(LLCT) - Từ mấy thập kỷ qua, công nghệ thông tin (CNTT) đã trở thành phương tiện trọng yếu để nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động của nhà nước, sức cạnh tranh của nền kinh tế và sức hấp dẫn của một quốc gia. Hiện nay, việc xây dựng chính phủ điện tử (CPĐT) đã trở thành xu thế tất yếu của mọi quốc gia trong quá trình hội nhập. Ở Việt Nam, yêu cầu cải cách hành chính càng làm vấn đề xây dựng CPĐT trở nên cấp thiết. Vì thế, đẩy nhanh quá trình xây dựng CPĐT để hướng tới một nền hành chính hiện đại, đủ sức đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

Tác động của đạo Tin Lành đối với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong đồng bào dân tộc thiểu số

(LLCT) - Đạo Tin Lành phát triển mạnh ở nước ta những năm gần đây, trong đó chủ yếu là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Bên cạnh những tác động tích cực của đạo Tin Lành đến việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, tạo ra nếp sống văn minh, tiến bộ hơn trong đồng bào dân tộc thì tôn giáo này cũng đang làm xáo trộn, mai một nhiều giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số. Do vậy, cần có những giải pháp phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực. 

Làm gì để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở khu vực công?

(LLCT) - Đại hội XI của Đảng xác định: Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là “một trong những yếu tố quyết định sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước”(1).

Trang 8 trong tổng số 40 trang.