Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Tỉnh Quảng Ngãi phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững

Tỉnh Quảng Ngãi phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững

(LLCT)  - Quảng Ngãi là tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam, có những điều kiện thuận lợi và khó khăn nhất định trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Từ năm 2005 đến năm 2017, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện, bền vững theo hướng CNH, HĐH gắn với xây dựng và giải quyết tốt vấn đề nông thôn và nông dân.

 
Tiếp tục nâng cao vị thế của phụ nữ trong đời sống chính trị ở khu vực Tây Bắc nước ta hiện nay

Tiếp tục nâng cao vị thế của phụ nữ trong đời sống chính trị ở khu vực Tây Bắc nước ta hiện nay

(LLCT) - Vùng Tây Bắc gồm 12 tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ cùng các huyện phía Tây Nghệ An và Tây Thanh Hóa, chiếm 1/3 diện tích cả nước, dân số gần 11 triệu người, với 23 dân tộc thiểu số, chiếm 63% dân số toàn vùng. Đây là vùng giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước.

Sự chuyển biến trong sinh hoạt tín ngưỡng của người H’Mông ở Sơn La hiện nay

Sự chuyển biến trong sinh hoạt tín ngưỡng của người H’Mông ở Sơn La hiện nay

(LLCT) - Người H’Mông ở Sơn La, cũng như nhiều địa phương khác ở Việt Nam, đặc biệt tin tưởng vào sức mạnh chi phối của các vị thần linh, được đồng bào gọi chung là “ma” đối với cuộc sống của con người. Các vị thần linh của người H’Mông, chủ yếu thuộc hai nhóm là “ma tổ tiên” (nhân thần) và “ma tự nhiên” (nhiên thần), có quyền năng rất lớn, có thể ban phúc hay giáng họa cho con người. Sự ban phúc hay giáng họa hoàn toàn phụ thuộc vào cách ứng xử của con người đối với các vị thần linh. Do vậy, người H’Mông phải thực hành nhiều nghi lễ thờ cúng thần linh định kỳ hay đột xuất để tạ ơn khi gặp điều may mắn hay giải hạn khi gặp điều tai ương, cầu mong điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Phật giáo góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội

Phật giáo góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội

(LLCT) - Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ lâu đời và đã trở thành một thành tố quan trọng trong đời sống văn hóa của con người Việt Nam. Trải qua tiến trình lịch sử hơn 2000 năm, Phật giáo luôn đồng hành với dân tộc và có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội, góp phần tạo nên bản sắc, cốt cách văn hóa, đóng góp to lớn vào công cuộc dựng nước và giữ nước. Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Phật giáo tiếp tục có nhiều đóng góp vào công cuộc đổi mới đất nước thông qua các hoạt động phật sự và hoạt động xã hội hướng đến con người, vì con người, trong đó các hoạt động an sinh xã hội là điểm sáng, thể hiện rõ tinh thần “nhập thế giúp đời” của Phật giáo Việt Nam.

Nhân lực du lịch ở Đà Nẵng - Những vấn đề đặt ra và giải pháp

Nhận thức rõ phát triển nhân lực là động lực chính thúc đẩy lực lượng sản xuất và là giải pháp chiến lược để khắc phục tình trạng tụt hậu của đất nước, thực hiện các bước phát triển rút ngắn, Đại hội XII xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là “Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc...”(1).

Thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công với đất nước

Thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công với đất nước

(LLCT) - 70 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn quan tâm và dành những tình cảm, trách nhiệm sâu sắc để chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng thông qua những chính sách cụ thể, thiết thực và phù hợp với từng giai đoạn của cách mạng, thể hiện truyền thống “uống nước, nhớ nguồn”, “đền ơn, đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Phong trào đền ơn đáp nghĩa - sự phát triển mới của đạo lý uống nước nhớ nguồn

(LLCT) - Độc lập là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi quốc gia dân tộc. Các thế hệ nhân dân Việt Nam đã nối tiếp nhau anh dũng chiến đấu, cống hiến hy sinh để bảo vệ quyền thiêng liêng đó. Từ quá trình lịch sử đấu tranh giữ nước, đạo lý hiếu nghĩaUống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” đã trở thành bản sắc nổi bật của dân tộc Việt Nam. Truyền thống đạo lý đó là mạch nguồn hun đúc nên khí phách con người Việt Nam, là bệ đỡ của lòng yêu nước, tinh thần dân tộc quật cường, sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do.

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác bổ nhiệm cán bộ

(LLCT) - Trong những năm qua, Đảng ta đã đặc biệt chú trọng việc hoàn thiện các quy định, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác cán bộ, góp phần khắc phục việc lạm quyền, lộng quyền của người đứng đầu trong bổ nhiệm cán bộ. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp lợi dụng những kẻ hở để “lách” quy định, bổ nhiệm cất nhắc người nhà, người thân…Do vậy, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định, có các giải pháp để kiểm soát quyền lực trong công tác bổ nhiệm cán bộ.

Huyện Cát Hải (Hải Phòng) phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế ổn định và bền vững

(LLCT) - Huyện Cát Hải bao gồm đảo Cát Bà và đảo Cát Hải,có vị trí chiến lược quan trọng của thành phố Hải Phòng và vùng Đông Bắc Tổ quốc; có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong phát triển du lịch và kinh tế biển. Trong thời kỳ đổi mới, với sự năng động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Cát Hải đã phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng huyện đảo phát triển mạnh mẽ, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Hải Dương phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững

Hải Dương phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững

(LLCT) - Trong những năm qua, tỉnh Hải Dương đã quán triệt và vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng CNH, HĐH, tập trung khai thác tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo hướng hiện đại và bền vững. Nhờ đó, nông nghiệp Hải Dương đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống người dân.

Một số giải pháp chủ yếu về công tác luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình quản lý

(LLCT)- Với sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, sâu sát và tích cực của Tỉnh ủy Quảng Bình, công tác luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình quản lý đã đạt được những thành công nhất định, bảo đảm các mục tiêu đề ra; khắc phục được tình trạng hẫng hụt, khép kín trong từng địa phương, từng ngành, đồng thời tăng cường cán bộ cho cấp huyện.

Kết quả xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Sơn La

Kết quả xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Sơn La

(LLCT) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020,tỉnh Sơn La đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, cũng còn những hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành; chất lượng xây dựng quy hoạch đề án; việc phát huy vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới...đòi hỏi sớm có các giải pháp khắc phục.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ cơ sở hiện nay (Qua thực tế Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk)

(LLCT) -Trường Chính trị tỉnh,thành phốlà đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy và UBNDtỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;sự hướng dẫn, chỉ đạo thống nhất về nghiệp vụ chuyên môn,quản lý nội dung chương trình, giáo trình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡnglý luận chính trịđược các tỉnh  uỷ, các cấp uỷ đảng quan tâm, trực tiếp và chủ yếu lànâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của trường chính trị; góp phần nâng caochất lượng cán bộ cơ sở. 

Hưng Yên phát huy truyền thống văn hiến, truyền thống hiếu học, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục

(LLCT) - Phát huy truyền thống, văn hiến, hiếu học, trong những năm qua, sự nghiệp phát triển giáo dục của tỉnh Hưng Yên đã đạt những thành tựu quan trọng, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Một trong những kinh nghiệm thành công là thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục.

Kết quả và giải pháp huy động hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của Việt Nam

Kết quả và giải pháp huy động hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của Việt Nam

(LLCT) - Vốn đầu tư có vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Ngay từ những năm 1950, các nhà kinh tế học của Liên Hợp quốc đã coi sự thiếu hụt về vốn là một hạn chế chủ yếu của tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển(1). Là quốc gia đang phát triển, công nghiệp hóa, nguồn lực còn rất hạn chế, việc huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư có hiệu quả là nhân tố quyết định trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. 

Trang 8 trong tổng số 37 trang.