Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cải cách thủ tục hành chính nhằm thu hút đầu tư

(LLCT) - Thái Nguyên là một trong những tỉnh đạt nhiều thành tựu trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và phát triển các khu công nghiệp. Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công đó chính là việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên, tạo lập môi trường đầu tư và quản lý sau cấp phép đầu tư.

Kết quả bước đầu trong hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Sau 3 năm triển khai (giai đoạn 2015-2017), các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) tại hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Trung tâm Học viện, các Học viện trực thuộc) và một số trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được những kết quả quan trọng, chứng minh tính hiệu quả trong việc bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức và học viện Học viện, hạn chế việc phơi nhiễm khói thuốc thụ động tại nơi làm việc và nơi công cộng.

Huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) - điểm sáng vươn lên trong đổi mới

Huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) - điểm sáng vươn lên trong đổi mới

(LLCT) - Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Si Ma Caiđã nêu cao nêu cao tinh thần tự chủ, vượt khó khăn, vươn lên thoát đói nghèo và từng bước đưa huyện phát triển mọi mặt, hòa nhịp cùng nhân dân trong tỉnh.

Một số kinh nghiệm tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp

Một số kinh nghiệm tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp

(LLCT) - Tái cấu trúc sản xuất nông nghiệp là yêu cầu khách quan, cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Mục tiêu của tái cấu trúc là nâng cao thu nhập và đời sống nông dân,bảo đảm an ninh lương thực cho toàn xã hội, giải quyết công ăn, việc làm, đáp ứng tốt sự thay đổi của nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, khắc phục tình trạng mất cân đối cung - cầu trong sản xuất và tiêu thụ, đem lại lợi nhuận và thu nhập cao nhất cho người sản xuất. “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 10-6-2013.

Nâng cao chất lượng hoạch định và thực thi chính sách công ở Việt Nam hiện nay - Vấn đề và giải pháp

(LLCT) - Quá trình hoạch định và thực thi chính sách công ở Việt Nam hiện nay đang gặp phải những rào cản trong khâu hoạch định và ban hành chính sách, trong thực thi và đánh giá chính sách. Để khắc phục, cần: xây dựng và hoàn thiện thể chế hoạch định chính sách công theo hướng công khai, minh bạch; thiết lập quy trình xây dựng chính sách công với sự tham gia của tất cả các bên liên quan; tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định chính sách; tăng cường đối thoại chính sách giữa Chính phủ và các nhóm lợi ích...

Kiến nghị chính sách nhằm thúc đẩy hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012

Kiến nghị chính sách nhằm thúc đẩy hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012

(LLCT) - Từ thực tiễn triển khai Luật HTX 2012 vào cuộc sống cho thấy rất nhiều khó khăn, vướng mắc làm chậm quá trình chuyển đổi HTXNN theo Luật HTX 2012, trong đó có những rào cản  từ một số quy định chưa phù hợp với thực tiễn của Luật HTX 2012 và các văn bản dưới luật. Từ kết quả khảo sát, điều tra thực tế, bài viết đề xuất một số kiến nghị điều chỉnh, bổ sung một số quy định chưa phù hợp với thực tiễn của Luật HTX 2012 và các văn bản dưới luật nhằm thúc đẩy HTXNN Việt Nam chuyển đổi, hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Giáo dục ý thức chính trị cho giai cấp công nhân Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay

(LLCT) - Giáo dục ý thức chính trị cho giai cấp công nhân luôn là nhiệm vụ rất quan trọng. Trong giai đoạn hiện nay, dưới sự tác động của mặt trái trong quá trình hội nhập quốc tế, đã và đang làm cho một bộ phận công nhân nước ta xa rời lập trường giai cấp, phai nhạt lý tưởng cách mạng, ý thức tổ chức và kỷ luật lao động hạn chế. Bài viết trên cơ sở phân tích thực trạng và vấn đề đặt ra, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức chính trị cho giai cấp công nhân Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.

Phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

Phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

(LLCT) - Phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp là con đường tất yếu để thúc đẩy nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long phát triển, đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp của vùng. Vì vậy, việc xác định rõ những thuận lợi và khó khăn trong phát triển ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp có ý nghĩa rất lớn để vùng có những giải pháp phù hợp, có tính khả thi thúc đẩy ngành công nghiệp này phát triển.

Nâng cao năng lực đội ngũ kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay

(LLCT) - Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh luôn được Đảng và Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng. Bộ Chính trị đã ban hành hai nghị quyết chuyên đề về vấn đề này,  Nghị quyết số 08 và Nghị quyết số 49. Thực hiện các Nghị quyết trên, đội ngũ cán bộ được tăng cường, chất lượng hoạt động tư pháp đã có chuyển biến đáng kể. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Nguyên nhân chính là năng lực của đội ngũ kiểm sát viên còn nhiều hạn chế, bất cập. Ngành kiểm sát cần đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc quy hoạch, sử dụng đội ngũ kiểm sát viên; đội ngũ kiểm sát viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để thực sự vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, bản lĩnh, công tâm và trách nhiệm.

Một số giải pháp tài chính phát triển thị trường khoa học - công nghệ

(LLCT) - Việc tạo lập và vận hành có hiệu quả thị trường khoa học - công nghệ (KHCN) đòi hỏi những giải pháp đồng bộ về tài chính và phi tài chính. Trong đó nổi bật là tổ chức tốt các hoạt động huy động vốn đầu tư, mua - bán, trao đổi, chuyển nhượng các thành quả, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ khoa học - công nghệ. Đồng thời, phát triển các yếu tố cần thiết khác liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ, cả ở cấp vĩ mô lẫn vi mô...

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ xã, phường, thị trấn ở Hải Phòng hiện nay

(LLCT) - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta luôn chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó có bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ các cấp, các ngành. Tiếp thu tinh thần đó, Thành ủy Hải Phòng luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, trong đó có cán bộ cấp xã, phường, thị trấn. Nhờ đó, công tác này đạt nhiều kết quả nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục.

Quản lý xã hội và đô thị hóa ở Việt Nam

Quản lý xã hội và đô thị hóa ở Việt Nam

(LLCT) - Bài viết chỉ ra những đặc điểm và các vấn đề xã hội mà quá trình đô thị hóa ở Việt Nam đang đặt ra cho lĩnh vực quản lý xã hội. Đó là sự phát triển đô thị theo chiều rộng và thiếu bền vững, do định hướng thiên về các giá trị kinh tế vật chất hơn là các giá trị văn hóa, xã hội và con người. Quá trình đô thị hóa đang làm nảy sinh nhiều vấn đề như việc sử dụng lãng phí đất đai, vấn đề tái định cư, bảo đảm sinh kế cho những người nông dân ven đô bị mất đất; vấn đề môi trường sống của cư dân đô thị hiện nay. Quản lý xã hội cần tham gia bằng tất cả các công cụ và phương tiện hiện có và hướng đến một mô hình đô thị hóa hài hòa hơn, mang nhiều tính xã hội, dân chủ và nhân  văn hơn, với mục tiêu phát triển vì con người và công bằng hơn với các nhóm xã hội yếu thế.

Tiếp tục mở rộng và phát huy dân chủ cơ sở, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững

(LLCT) - Để cụ thể hóa mục tiêu dân chủ xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành và triển khai các chủ trương, nghị quyết về phát huy dân chủ, đặc biệt là Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong thực tế, ở các địa phương, trong đó có Hà Tĩnh, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng tốt hơn; quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội được thể hiện rõ. Ở tỉnh Hà Tĩnh, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai bằng nhiều hình thức và đã đạt được những kết quả tích cực.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

(LLCT) - Với 3 mặt giáp biển, khí hậu điều hòa ấm áp quanh năm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều lợi thế để trở thành một “thiên đường du lịch”. Qua nhiều nhiệm kỳ Đại hội, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn luôn coi trọng vai trò, vị thế, tiềm năng và thế mạnh của du lịch, coi du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Vấn đề phát huy nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay

Vấn đề phát huy nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Tổng kết thực tiễn 30 năm đổi mới đất nước, Đảng ta khẳng định “cần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững”(1). Để hiện thực hóa chủ trương đó, vấn đề “Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân...”(2) được xác định là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm cần phải đặc biệt chú trọng tập trunglãnh đạo, chỉ đạothực hiệncó hiệu quảtrong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Trang 7 trong tổng số 37 trang.