Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Kết quả bước đầu sau 2 năm xây dựng chính phủ kiến tạo

(LLCT) - Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, việc xây dựng một Chính phủ hành động, kiến tạo, liêm chính, phục vụ phát triển, phục vụ nhân dân là yêu cầu khách quan. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau khi nhậm chức (4-2016) đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ.

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch thành phố Cần Thơ

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch thành phố Cần Thơ

(LLCT) - Trong thời kỳ đổi mới, thành phố Cần Thơ đã sớm nhận thức rõ vị thế,tiềm năngvà thế mạnh của địa phươngtrong phát triểndu lịch nên đã tập trungđầu tư phát triển, thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên,bên cạnh những kết quả đạt được thì ngành du lịch Cần Thơ cũng còn không ít những hạn chế, bất cập, đòi hỏi phải có các giải pháp khắc phục đểphát triển một cách bền vững.

 Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa ở Việt Nam hiện nay

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa (TCVH) đầy đủ, đồng bộ, hiện đại là yêu cầu cần thiết, cấp bách trong giai đoạn hiện nay, bởi đó là cơ sở, nền tảng đầu tiên để văn hóa có thể “cất cánh, thăng hoa”, nơi kết nối, giao lưu, sáng tạo, tập hợp ý chí, quyết tâm, sự đồng thuận của toàn xã hội. Bài viết đánh giá quá trình xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa trong những năm qua, nêu những thành tựu và những hạn chế, thách thức đặt ra, đề xuất một số giải pháp, tiếp tục xây dựng thiết chế văn hóa.

 

APEC và những đóng góp của Việt Nam

APEC và những đóng góp của Việt Nam

(LLCT) - Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được thành lập năm 1989, với mục tiêu ban đầu là thiết lập nên một khu vực “tự do thương mại”. Hiện nay APEC có 21 thành viên (Việt Nam gia nhập năm 1998). Từ khi gia nhập đến nay, Việt Nam đã thể hiện là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong các hoạt động chung. Việc tổ chức thành công APEC 2006 và 2017 là minh chứng khẳng định dấu ấn của Việt Nam với các nước thành viên APEC; khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của Việt Nam trong hội nhập quốc tế. 

Giải pháp phát huy vai trò của báo chí  Truyền thông đối với công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam

Giải pháp phát huy vai trò của báo chí Truyền thông đối với công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam

(LLCT) - Báo chí - truyền thông (BCTT) nước ta đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, bất cập. Để nâng cao chất lượng BCTT phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý (LĐQL), cần thực hiện đồng bộ các giải pháp: Nâng cao ý thức trách nhiệm của các nhà báo về việc bảo đảm thông tin đối với LĐQL; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản về báo chí; xây dựng cơ chế để các cơ quan LĐQL theo dõi, giám sát BCTT; xây dựng thể chế quy định các cơ quan LĐQL phải cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho BCTT, tạo điều kiện cho nhà báo tác nghiệp; phát huy vai trò của BCTT trong phản ánh và giám sát, phản biện công tác LĐQL; xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ LĐQL báo chí thích ứng với xu thế truyền thông đa phương tiện; rà soát, đổi mới quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin từ BCTT ở các cơ quan LĐQL.

Vai trò của đội ngũ doanh nhân trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội

Vai trò của đội ngũ doanh nhân trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội

(LLCT) - Bài viết trình bày nhận thức chung về đặc điểm, cơ cấu của doanh nhân; phân tích những đóng góp tích cực và những hạn chế của doanh nhân trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong thời kỳ đổi mới; đưa ra các giải pháp nhằm phát huy vai trò của doanh nhân trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cải cách thủ tục hành chính nhằm thu hút đầu tư

(LLCT) - Thái Nguyên là một trong những tỉnh đạt nhiều thành tựu trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và phát triển các khu công nghiệp. Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công đó chính là việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên, tạo lập môi trường đầu tư và quản lý sau cấp phép đầu tư.

Kết quả bước đầu trong hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Sau 3 năm triển khai (giai đoạn 2015-2017), các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) tại hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Trung tâm Học viện, các Học viện trực thuộc) và một số trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được những kết quả quan trọng, chứng minh tính hiệu quả trong việc bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức và học viện Học viện, hạn chế việc phơi nhiễm khói thuốc thụ động tại nơi làm việc và nơi công cộng.

Huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) - điểm sáng vươn lên trong đổi mới

Huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) - điểm sáng vươn lên trong đổi mới

(LLCT) - Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Si Ma Caiđã nêu cao nêu cao tinh thần tự chủ, vượt khó khăn, vươn lên thoát đói nghèo và từng bước đưa huyện phát triển mọi mặt, hòa nhịp cùng nhân dân trong tỉnh.

Một số kinh nghiệm tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp

Một số kinh nghiệm tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp

(LLCT) - Tái cấu trúc sản xuất nông nghiệp là yêu cầu khách quan, cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Mục tiêu của tái cấu trúc là nâng cao thu nhập và đời sống nông dân,bảo đảm an ninh lương thực cho toàn xã hội, giải quyết công ăn, việc làm, đáp ứng tốt sự thay đổi của nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, khắc phục tình trạng mất cân đối cung - cầu trong sản xuất và tiêu thụ, đem lại lợi nhuận và thu nhập cao nhất cho người sản xuất. “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 10-6-2013.

Nâng cao chất lượng hoạch định và thực thi chính sách công ở Việt Nam hiện nay - Vấn đề và giải pháp

(LLCT) - Quá trình hoạch định và thực thi chính sách công ở Việt Nam hiện nay đang gặp phải những rào cản trong khâu hoạch định và ban hành chính sách, trong thực thi và đánh giá chính sách. Để khắc phục, cần: xây dựng và hoàn thiện thể chế hoạch định chính sách công theo hướng công khai, minh bạch; thiết lập quy trình xây dựng chính sách công với sự tham gia của tất cả các bên liên quan; tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định chính sách; tăng cường đối thoại chính sách giữa Chính phủ và các nhóm lợi ích...

Kiến nghị chính sách nhằm thúc đẩy hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012

Kiến nghị chính sách nhằm thúc đẩy hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012

(LLCT) - Từ thực tiễn triển khai Luật HTX 2012 vào cuộc sống cho thấy rất nhiều khó khăn, vướng mắc làm chậm quá trình chuyển đổi HTXNN theo Luật HTX 2012, trong đó có những rào cản  từ một số quy định chưa phù hợp với thực tiễn của Luật HTX 2012 và các văn bản dưới luật. Từ kết quả khảo sát, điều tra thực tế, bài viết đề xuất một số kiến nghị điều chỉnh, bổ sung một số quy định chưa phù hợp với thực tiễn của Luật HTX 2012 và các văn bản dưới luật nhằm thúc đẩy HTXNN Việt Nam chuyển đổi, hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Giáo dục ý thức chính trị cho giai cấp công nhân Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay

(LLCT) - Giáo dục ý thức chính trị cho giai cấp công nhân luôn là nhiệm vụ rất quan trọng. Trong giai đoạn hiện nay, dưới sự tác động của mặt trái trong quá trình hội nhập quốc tế, đã và đang làm cho một bộ phận công nhân nước ta xa rời lập trường giai cấp, phai nhạt lý tưởng cách mạng, ý thức tổ chức và kỷ luật lao động hạn chế. Bài viết trên cơ sở phân tích thực trạng và vấn đề đặt ra, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức chính trị cho giai cấp công nhân Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.

Phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

Phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

(LLCT) - Phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp là con đường tất yếu để thúc đẩy nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long phát triển, đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp của vùng. Vì vậy, việc xác định rõ những thuận lợi và khó khăn trong phát triển ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp có ý nghĩa rất lớn để vùng có những giải pháp phù hợp, có tính khả thi thúc đẩy ngành công nghiệp này phát triển.

Nâng cao năng lực đội ngũ kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay

(LLCT) - Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh luôn được Đảng và Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng. Bộ Chính trị đã ban hành hai nghị quyết chuyên đề về vấn đề này,  Nghị quyết số 08 và Nghị quyết số 49. Thực hiện các Nghị quyết trên, đội ngũ cán bộ được tăng cường, chất lượng hoạt động tư pháp đã có chuyển biến đáng kể. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Nguyên nhân chính là năng lực của đội ngũ kiểm sát viên còn nhiều hạn chế, bất cập. Ngành kiểm sát cần đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc quy hoạch, sử dụng đội ngũ kiểm sát viên; đội ngũ kiểm sát viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để thực sự vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, bản lĩnh, công tâm và trách nhiệm.

Trang 10 trong tổng số 40 trang.