Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác bổ nhiệm cán bộ

(LLCT) - Trong những năm qua, Đảng ta đã đặc biệt chú trọng việc hoàn thiện các quy định, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác cán bộ, góp phần khắc phục việc lạm quyền, lộng quyền của người đứng đầu trong bổ nhiệm cán bộ. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp lợi dụng những kẻ hở để “lách” quy định, bổ nhiệm cất nhắc người nhà, người thân…Do vậy, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định, có các giải pháp để kiểm soát quyền lực trong công tác bổ nhiệm cán bộ.

Huyện Cát Hải (Hải Phòng) phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế ổn định và bền vững

(LLCT) - Huyện Cát Hải bao gồm đảo Cát Bà và đảo Cát Hải,có vị trí chiến lược quan trọng của thành phố Hải Phòng và vùng Đông Bắc Tổ quốc; có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong phát triển du lịch và kinh tế biển. Trong thời kỳ đổi mới, với sự năng động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Cát Hải đã phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng huyện đảo phát triển mạnh mẽ, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Hải Dương phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững

Hải Dương phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững

(LLCT) - Trong những năm qua, tỉnh Hải Dương đã quán triệt và vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng CNH, HĐH, tập trung khai thác tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo hướng hiện đại và bền vững. Nhờ đó, nông nghiệp Hải Dương đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống người dân.

Một số giải pháp chủ yếu về công tác luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình quản lý

(LLCT)- Với sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, sâu sát và tích cực của Tỉnh ủy Quảng Bình, công tác luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình quản lý đã đạt được những thành công nhất định, bảo đảm các mục tiêu đề ra; khắc phục được tình trạng hẫng hụt, khép kín trong từng địa phương, từng ngành, đồng thời tăng cường cán bộ cho cấp huyện.

Kết quả xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Sơn La

Kết quả xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Sơn La

(LLCT) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020,tỉnh Sơn La đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, cũng còn những hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành; chất lượng xây dựng quy hoạch đề án; việc phát huy vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới...đòi hỏi sớm có các giải pháp khắc phục.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ cơ sở hiện nay (Qua thực tế Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk)

(LLCT) -Trường Chính trị tỉnh,thành phốlà đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy và UBNDtỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;sự hướng dẫn, chỉ đạo thống nhất về nghiệp vụ chuyên môn,quản lý nội dung chương trình, giáo trình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡnglý luận chính trịđược các tỉnh  uỷ, các cấp uỷ đảng quan tâm, trực tiếp và chủ yếu lànâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của trường chính trị; góp phần nâng caochất lượng cán bộ cơ sở. 

Hưng Yên phát huy truyền thống văn hiến, truyền thống hiếu học, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục

(LLCT) - Phát huy truyền thống, văn hiến, hiếu học, trong những năm qua, sự nghiệp phát triển giáo dục của tỉnh Hưng Yên đã đạt những thành tựu quan trọng, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Một trong những kinh nghiệm thành công là thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục.

Kết quả và giải pháp huy động hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của Việt Nam

Kết quả và giải pháp huy động hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của Việt Nam

(LLCT) - Vốn đầu tư có vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Ngay từ những năm 1950, các nhà kinh tế học của Liên Hợp quốc đã coi sự thiếu hụt về vốn là một hạn chế chủ yếu của tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển(1). Là quốc gia đang phát triển, công nghiệp hóa, nguồn lực còn rất hạn chế, việc huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư có hiệu quả là nhân tố quyết định trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. 

Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

(LLCT) - Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng xây dựng và phát huy vai trò giai cấp công nhân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với quá trình đẩy mạnh CNH - HĐH và hội nhập quốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Tuy vậy, hiện nay lao động, việc làm của công nhân còn nhiều vấn đề cần giải quyết, môi trường làm việc và đời sống của một bộ phận công nhân còn nhiều khó khăn. Do vậy, chăm lo xây dựng giai cấp công nhân phát triển vững mạnh là trách nhiệm không chỉ của Đảng, Nhà nước mà còn của chính giai cấp công nhân.

Giải pháp thu hút sự tham gia của người dân trong phát triển du lịch ở các tỉnh Tây Nguyên

Giải pháp thu hút sự tham gia của người dân trong phát triển du lịch ở các tỉnh Tây Nguyên

(LLCT) - Xu hướng chung trên toàn thế giới là thời gian lao động sẽ giảm xuống và thời gian nghỉ ngơi sẽ tăng lên, con người có điều kiện thỏa mãn ngày càng nhiều hơn những nhu cầu cá nhân. Sự bùng nổ tiêu dùng hàng hóa và các dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí sẽ tác động sâu sắc đến nền kinh tế thế giới.

Phát triển đội ngũ công nhân lành nghề đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

(LLCT) - Trong sự nghiệp CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam đang ngày càng có vị trí, vai trò quan trọng, quyết định. Tuy vậy, sự phát triển của công nhân Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu; trong đó vấn đề đội ngũ công nhân lành nghề vẫn đang là một điểm “nghẽn” của sự phát triển. Vì vậy, xác định những giải pháp nhằm phát triển đội ngũ công nhân lành nghề đáp ứng sự nghiệp CNH, HĐH là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách công của cơ quan hành pháp

(LLCT) - Thực thi chính sách là một trong những giai đoạn quan trọng của chu trình chính sách công. Chất lượng, hiệu quả thực thi chính sách công phụ thuộc vào nhiều yếu tố với sự tham gia của nhiều cơ quan quyền lực, trong đó quan trọng nhất là hệ thống các cơ quan hành pháp. Mặc dù có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực thi chính sách song hệ thống cơ quan hành pháp vẫn còn không ít những hạn chế, bất cập dẫn đến mục tiêu chính sách công chưa được thực hiện một cách đầy đủ và hiệu quả.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh Thái Nguyên – những kết quả to lớn và chiến lược trong thời gian tới

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh Thái Nguyên – những kết quả to lớn và chiến lược trong thời gian tới

(LLCT) Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội mỗi địa phương nói riêng, cả nước nói chung. Đối với tỉnh Thái Nguyên, tình hình thu hút FDI đã phản ánh rõ nét bức tranh phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, với các con số rất ấn tượng, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng GDP đạt hơn 16% năm 2017.

Tăng cường công tác vận động cựu chiến binh trong thời kỳ mới

(LLCT) Cựu chiến binh là một lực lượng xã hội đông đảo. Công tác vận động cựu chiến binhhiện nay là một bộ phận trong công tác dân vận của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nòng cốt là Hội CCB Việt Nam. Trong những năm qua, công tác vận động cựu chiến binh đã đạt những bước tiến quan trọng, song cũng còn những hạn chế, bất cập cần khắc phục.

Giải pháp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu cho nông sản Việt Nam

Giải pháp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu cho nông sản Việt Nam

(LLCT) - Tuy Việt Nam chưa xây dựng được những thương hiệu mạnh trên thị trường quốc tế nhưng một số công ty đã bước đầu vươn ra thị trường thế giới với các thương hiệu của cà phê Việt Nam. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều công ty đa quốc gia quan tâm đầu tư vào ngành cà phê Việt Nam, góp phần tăng cường năng lực tham gia của cà phê Việt Nam vào chuỗi giá trị cà phê toàn cầu. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam tham gia vào các chương trình phát triển cà phê bền vững.

Trang 10 trong tổng số 38 trang.