Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát huy sức mạnh nhân dân trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Thứ hai, 27 Tháng 11 2023 15:33
1379 Lượt xem

Phát huy sức mạnh nhân dân trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

PGS, TS TRẦN THỊ MINH TUYẾT

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 549 (11-2023)

 

Tóm tắt: Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Đảng cần phát huy cao độ sức mạnh của nhân dân. Bài viết phân tích tính cấp bách của cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay và sự cần thiết phát huy sức mạnh của nhân dân trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, qua đó xác định những vấn đề mới cần lưu ý để nâng cao sức mạnh, hiệu quả của cuộc đấu tranh.

Tóm tắt: phát huy sức mạnh nhân dân; nền tảng tư tưởng của Đảng; quan điểm sai trái, thù địch.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền