Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Đào tạo báo chí trong kỷ nguyên công nghệ số tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Thứ hai, 27 Tháng 11 2023 15:37
1423 Lượt xem

Đào tạo báo chí trong kỷ nguyên công nghệ số tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

PGS, TS ĐINH THU HẰNG

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 549 (11-2023)

 

Tóm tắt: Sự thay đổi của báo chí trong kỷ nguyên công nghệ số đã đặt ra nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề đào tạo nhà báo. Yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở đào tạo nhân lực báo chí là không chỉ tạo nguồn nhân lực báo chí thích ứng với yêu cầu mới mà còn đặt nền tảng để nguồn nhân lực thích ứng trong thời gian dài hơn do bối cảnh công nghệ thay đổi và phát triển rất nhanh.

Từ khóa: đào tạo báo chí; đào tạo nhà báo; kỷ nguyên công nghệ số.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền