Trang chủ    Ảnh chính

Ảnh chính

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị quốc gia trong phòng, chống đại dịch COVID-19 ở Việt Nam

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị quốc gia trong phòng, chống đại dịch COVID-19 ở Việt Nam

(LLCT) - Với thành công của Việt Nam trong công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19, chúng ta đã chứng minh hết sức thuyết phục với thế giới tính ưu việt của chế độ, khả năng quản trị quốc gia tốt, bản lĩnh và khả năng ứng phó với thách thức của Đảng và Nhà nước ta. Soi chiếu với các tiêu chí quản trị quốc gia tốt của Liên Hợp quốc và nhiều tổ chức quốc tế khác, trong đại dịch COVID-19, Việt Nam không những đáp ứng đầy đủ, mà còn vận dụng một cách linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với đặc thù đất nước và thực tiễn dịch bệnh. Với những đặc điểm riêng có của Việt Nam như truyền thống dân tộc và kinh nghiệm, khả năng ứng phó thách thức của Đảng, Nhà nước là những yếu tố mang tính then chốt để Việt Nam vượt qua thách thức toàn cầu chưa từng có.

Việt Nam với việc bảo đảm quyền con người trong ứng phó với đại dịch COVID-19

Việt Nam với việc bảo đảm quyền con người trong ứng phó với đại dịch COVID-19

(LLCT) - Đại dịch COVID-19 là một thảm họa y tế mà các quốc gia đang phải đối diện, đòi hỏi sự ứng phó toàn diện không chỉ về mặt y tế mà cả về chính trị, kinh tế và xã hội trên cơ sở cân đối giữa biện pháp phòng chống dịch bệnh và sự tôn trọng các quyền con người. Là thành viên của các điều ước quốc tế cơ bản về quyền con người, Việt Nam đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời bảo đảm sự tôn trọng các quyền con người, đặc biệt là quyền được bảo vệ, chăm sóc khỏe, quyền được tiếp cận thông tin, quyền an sinh xã hội. 

Di sản của V.I.Lênin - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với cách mạng thế giới và Việt Nam

Di sản của V.I.Lênin - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với cách mạng thế giới và Việt Nam

(LLCT) - Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020), Tạp chí Lý luận chính trị xin trân trọng giới thiệu bài viết của GS, TS NGUYỄN XUÂN THẮNG, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Những biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo ở khu vực Biển Đông

Những biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo ở khu vực Biển Đông

(LLCT) - Khu vực Biển Đông đang đứng trước vòng xoáy địa chiến lược, do lịch sử để lại những tranh chấp chủ quyền biển, đảo khó giải quyết, quan điểm về chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia giữa các bên liên quan còn nhiều bất đồng, mâu thuẫn, khó tìm được tiếng nói chung. Do vậy, vấn đề căn cơ là các bên cần cùng nhau xây dựng lòng tin chiến lược, thỏa thuận với nhau biện pháp giải quyết tranh chấp, trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp quốc, luật pháp quốc tế, luật biển quốc tế để giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo bằng biện pháp hòa bình. Bài viết góp phần luận giải những biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo ở khu vực Biển Đông.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, Bản lĩnh, Đổi mới vì Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội xứng đáng với truyền thống 90 năm

Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, Bản lĩnh, Đổi mới vì Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội xứng đáng với truyền thống 90 năm

(LLCT) - Ngày 16-1-2020, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, Bản lĩnh, Đổi mới vì Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội (1930-2020)”, Tạp chí Lý luận chính trị xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của GS, TS NGUYỄN XUÂN THẮNG, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại Hội thảo.

Trang 1 trong tổng số 16 trang.

Thông tin tuyên truyền