Trang chủ    Ảnh chính

Ảnh chính

Khoan dung Hồ Chí Minh - Sự kết tinh giá trị văn hóa dân tộc và thời đại

Khoan dung Hồ Chí Minh - Sự kết tinh giá trị văn hóa dân tộc và thời đại

(LLCT) - Tinh thần khoan dung Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống khoan dung, nhân nghĩa, hòa hiếu của dân tộc Việt Nam, từ sự tiếp thu tinh hoa của các nền văn hóa trên thế giới. Tinh thần này biểu hiện rõ nét thông qua ứng xử của Người đối với các tôn giáo, với các tầng lớp nhân dân ta, kể cả những người lầm đường lạc lối, những người đối lập, hay đứng trong hàng ngũ kẻ thù xâm lược.
Kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

Kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

(LLCT) - Sáng 28-1-2016, tại phiên bế mạc Đại hội XII của Đảng, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 
Tung tin “đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên bị ngược đãi, phân biệt đối xử” là vu khống, xuyên tạc sự thật

Tung tin “đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên bị ngược đãi, phân biệt đối xử” là vu khống, xuyên tạc sự thật

(LLCT) - Gần đây, một số thế lực thù địch và những phần tử phản động trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã tung tin bịa đặt về cái gọi là: “đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên bị ngược đãi, phân biệt đối xử”, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm xói mòn niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng, chế độ và quân đội ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng

(LLCT) Tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) sáng nay 21/1, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của ĐảngTạp chí Lý luận chính trị điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo quan trọng này

Một quốc hội xây nền dân chủ lâu dài

Một quốc hội xây nền dân chủ lâu dài

(LLCT)- Ngày 6-1-1946, lần đầu tiên, người dân Việt Nam đi bầu nên Quốc hội của đất nước. Sự kiện lịch sử này là sự tiếp nối, sự khởi đầu để cho nhân dân Việt Nam tiến bước trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trang 10 trong tổng số 13 trang.