Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(LLCT) - Chiều 26-1-2016, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Đại hội XII của Đảng đã nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử và công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Trang tin "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XII" trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc (xếp theo vần ABC).

Xây dựng khung giá trị văn hóa công vụ Việt Nam - Cách tiếp cận từ quản trị nhà nước tốt

Xây dựng khung giá trị văn hóa công vụ Việt Nam - Cách tiếp cận từ quản trị nhà nước tốt

(LLCT) - Sự tiếp nhận quản trị nhà nước tốt vào quản trị nhà nước thông qua các giá trị văn hóa đem lại nhiều ý nghĩa, tạo ra sự đồng thuận, tự giác hơn là những thiết chế, những ràng buộc chính thức từ phía nhà nước. Hơn nữa, văn hóa bao giờ cũng có sức kháng cự với những yếu tố ngoại lai không phù hợp. Văn hóa như một “tấm màng lọc”, lựa chọn những giá trị của quản trị tốt, những giá trị phù hợp với đặc điểm của nền công vụ quốc gia để áp dụng. Sự kết hợp giữa những giá trị của quản trị nhà nước tốt hứa hẹn tạo ra bước chuyển về văn hóa công vụ ở Việt Nam, tạo ra sự thay đổi cơ bản trong hoạt động công vụ, góp phần củng cố những kết quả trong các nỗ lực cải cách quản trị công mà nước ta đang theo đuổi.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

(LLCT) - Đúng 8 giờ sáng nay (21-1-2016), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội). Đại hội có chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.”

Đại hội của "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới"

Đại hội của "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới"

(LLCT)Sáng 21-1-2016, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đọc Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Tạp chí Lý luận chính trị điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn khai mạc.

 

Một quốc hội xây nền dân chủ lâu dài

Một quốc hội xây nền dân chủ lâu dài

(LLCT)- Ngày 6-1-1946, lần đầu tiên, người dân Việt Nam đi bầu nên Quốc hội của đất nước. Sự kiện lịch sử này là sự tiếp nối, sự khởi đầu để cho nhân dân Việt Nam tiến bước trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trang 43 trong tổng số 61 trang.

Thông tin tuyên truyền