Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng

Đào tạo - Bồi dưỡng

Làm thế nào để học tập lí luận chính trị - hành chính có hiệu quả

(LLCT) - Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận của công tác tư tưởng của Đảng. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm công tác giáo dục lý luận chính trị nhằm giác ngộ lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng mỗi thời kỳ.

Đặc trưng của hoạt động giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở Nam Bộ

(LLCT) - Đồng bào dân tộc Khmer cư trú tập trung chủ yếu ở Nam Bộ, có truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc với sự phong phú về phong tục, tập quán, lối sống, tôn giáo, tín ngưỡng, đã và đang có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước nói chung, vùng Nam Bộ nói riêng. Tuy nhiên, phần lớn đồng bào dân tộc Khmer trình độ dân trí, hiểu biết pháp luật còn nhiều hạn chế, vì vậy gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các quyền dân chủ, tiếp cận các chương trình, chính sách pháp luật dành cho đồng bào dân tộc, trong sử dụng pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của đồng bào. 

Tổ chức dạy và học tốt nhất để bồi dưỡng kiến thức lí luận và thực tiễn cho dự nguồn cán bộ cao cấp

(LLCT) - Ngày 27-3-2013,  Lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa I được khai giảng tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng trích đăng bài phát biểu của đồng chí TÔ HUY RỨA, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Lớp tại Lễ khai giảng. Đầu đề do Ban Biên tập đặt.

 

 

Giáo dục bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

(LLCT) - Bất cứ quốc gia và chế độ xã hội nào muốn tồn tại, phát triển đều phải quan tâm đến việc giáo dục thế hệ kế cận. Sự phát triển của thế hệ trẻ, đặc biệt là thanh niên không những quan hệ đến vận mệnh và tương lai của đất nước, của dân tộc, mà còn ảnh hưởng đến tương lai của nhân loại. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một công việc rất quan trọng và rất cần thiết”(1).

Khai giảng lớp dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III

Khai giảng lớp dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III

(LLCT) – Ngày 07-1-2014, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng lớp dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo lớp học, dự và phát biểu chỉ đạo. Tạp chí Lý luận Chính trị trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Đồng chí Tô Huy Rứa tại Lễ Khai giảng.

 

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học

(LLCT) - Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học. Nắm bắt thời cơ, tranh thủ thuận lợi, trong năm học  2012-2013, Học viện cần thực hiện những khâu đột phá trên từng mặt công tác, góp phần đẩy mạnh toàn diện tiến trình đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác của Học viện. Đó là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ công chức, viên chức phải nâng cao ý thức trách nhiệm; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất giữa các cá nhân, đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ chính trị.

 

Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy ở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Đổi mới giáo dục đang diễn ra trên quy mô toàn cầu. Nhà trường từ chỗ khép kín đã chuyển sang mở cửa rộng rãi, tăng cường đối thoại với xã hội và gắn bó chặt chẽ với nghiên cứu khoa học - công nghệ và ứng dụng. Người thầy giáo thay vì chỉ truyền đạt tri thức, giờ đây đã cung cấp thêm cho người học phương pháp thu nhận, phân tích, tổng hợp, sáng tạo những tri thức, thông tin. Đổi mới dạy học cả về mục tiêu, nội dung và phương pháp đào tạo cho phù hợp với những thay đổi về kinh tế trở nên hết sức cấp bách.

Bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa II

Bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa II

(LLCT) - Sáng 20-12-2013, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa II năm 2013. Tham dự buổi lễ có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức lớp học.

Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IIIvới công tác đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số

(LLCT) - Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III là một tổ chức giáo dục chính trị được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể cấp huyện, thị, thành phố và các sở, ban, ngành cấp tỉnh thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Hơn 60 năm hình thành và phát triển, Học viện đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho khu vực, trong đó có công tác đào tạo đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số.

 

Trường chính trị tỉnh với nhiệm vụ bồi dưỡng công chức theo nhu cầu công việc trong điều kiện hiện nay

(LLCT) - Nâng cao năng lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước trong thời gian tới là nhu cầu cần thiết để tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải cách nền hành chính nhà nước, đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội trong điều kiện mới. Để thực hiện mục tiêu trên, việc trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có đủ năng lực xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại là công việc quan trọng.

Xây dựng tiêu chí đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu mới

(LLCT)-Trong lý luận và thực tiễn, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục luôn được xem là lực lượng cốt cán của sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, là nhân tố quan trọng nhất quyết định việc nâng cao chất lượng giáo dục. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khoá VIII đã xác định: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục”. Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chỉ rõ: “Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng”. Do vậy, muốn phát triển giáo dục - đào tạo, điều quan trọng trước tiên là phải chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên.   

 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Học viện

(LLCT)-Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý đào tạo tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh là nhu cầu thiết yếu, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả củacông tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng Học viện phát triển, đáp ứng yêu cầu thời kỳ cách mạng mới.

Trang 16 trong tổng số 16 trang.

Thông tin tuyên truyền