Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 11-2017
Thứ tư, 06 Tháng 12 2017 11:50
3819 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 11-2017

MỤC LỤC

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017)

3. VÕ VĂN THƯỞNG: Cách mạng Tháng Mười Nga và sức sống của chủ nghĩa xã hội trong thời đại hiện nay

8. NGUYỄN XUÂN THẮNG: Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực giá trị lịch sử và ý nghĩa thời dại

13. TRẦN VĂN PHÒNG: Giải quyết mối quan hệ giữa tính phổ biến và tính đặc thù trong xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực và bài học đối với Việt Nam

19. NGUYỄN AN NINH: Mô hình Liên Xô của chủ nghĩa xã hội hiện thực thế kỷ XX

24. HOÀNG VĂN NGHĨA: Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực với sự phát triển hệ thống pháp luật quốc tế về quyền con người

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

29. HOÀNG CHÍ BẢO: Việt Nam đổi mới và hội nhập quốc tế - Những vấn đề triết học cần nghiên cứu

38. NGUYỄN TẤT GIÁP – ĐỖ VĂN QUÂN: Các nguyên tắc quản lý xã hội và một số vấn đề đặt ra đối với quản lý xã hội ở Việt Nam

22. 8. LÊ VĂN HÒE - LÊ THỊ DIỆU HOA: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành pháp luật

28. PHẠM DUY ĐỨC: Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và pháttriểnvănhóa trong xâydựng vàpháttriểnđấtnước

Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

58. PHẠM THỊ THÀNH: Công đoàn không ngừng đổi mới hoạt động, góp phần xây dựng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh

63. TƯỜNG DUY KIÊN: Giáo dục quyền con người theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước Việt Nam

69. CẦM THỊ LAI - CẦM VĂN AN: Nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế của giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố

Thực tiễn - Kinh nghiệm

74. LƯU VĂN AN: Giải pháp phát huy vai trò của báo chí  Truyền thông đối với công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam

81. NGUYỄN ANH TUẤN - DƯƠNG HOÀI AN: Vai trò của đội ngũ doanh nhân trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội

86. TRUNG THÀNH: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cải cách thủ tục hành chính nhằm thu hút đầu tư

90. LÊ MINH HẰNG: Kết quả bước đầu trong hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Diễn đàn

92. TRẦN VĂN TUẤN: Tổ chức chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

98. LÊ TÂM ĐẮC: Thực trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên tham gia các hiện tượng tôn giáo mới ở miền Bắc hiện nay

104. ĐÀO THị THANH THỦY: Một số cách tiếp cận về cải cách hành chính công trên thế giới và vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

Quốc tế

109. NGUYỄN VIẾT THẢO, NGÔ CHÍ NGUYỆN: Quan hệ nước nhỏ - nước lớn trong thế giới hiện nay

116. BÙI VIỆT HƯƠNG: Đại diện chính trị và kinh nghiệm giám sát đại biểu quốc hội của các tổ chức xã hội ở Hàn Quốc

121. TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền