Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện

Nhân vật - Sự kiện

Đồng chí Nguyễn Phong Sắc - Tấm gương người trí thức yêu nước

Đồng chí Nguyễn Phong Sắc - Tấm gương người trí thức yêu nước

(LLCT) - Đồng chí Nguyễn Phong Sắc - nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Cuộc đời của đồng chí là tấm gương cao đẹp của một người trí thức yêu nước, người cộng sản hết lòng vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân. Tấm gương kiên trung, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 

Lực lượng Công an nhân dân trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến

Lực lượng Công an nhân dân trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến

(LLCT) - Sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ phải đối phó với rất nhiều khó khăn thử thách khắc nghiệt, những âm mưu, thủ đoạn xâm lược, lật đổ của các thế lực ngoại xâm, tay sai và nội phản. Trước dã tâm xâm lược Việt Nam lần thứ hai của thực dân Pháp, đêm ngày 19-12-1946, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát lệnh Toàn quốc kháng chiến! Trong những ngày đầu kháng chiến toàn quốc diễn ra, lực lượng Công an nhân dân đã đóng góp quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ Đảng, Chính phủ, chiến đấu kìm chân địch.

Đồng chí Lê Quang Đạo trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam

Đồng chí Lê Quang Đạo trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam

(LLCT) - Sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu nước, trên vùng quê giàu truyền thống văn hóa và cách mạng, đồng chí Lê Quang Đạo sớm được giác ngộ cách mạng và đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiều trọng trách được giao. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đồng chí (8/8/1921- 8/8/2021), bài viết góp phần tri ân những đóng góp to lớn của một trong những lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người cộng sản mẫu mực, một nhà yêu nước chân chính, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại hội II của Đảng (1951) đặt nền tảng cho phong trào hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam

Đại hội II của Đảng (1951) đặt nền tảng cho phong trào hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam

(LLCT) - Tại Đại hội II năm 1951, Đảng ta đã chủ trương phát triển kinh tế hợp tác xã (HTX), nhấn mạnh xây dựng HTX nông nghiệp. Chủ trương của Đảng tại Đại hội II đã đặt nền tảng cho phong trào HTX nông nghiệp ở Việt Nam trong điều kiện đất nước có chiến tranh, góp phần làm nên thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nướcvà công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng nhân văn và yêu chuộng hòa bình

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng nhân văn và yêu chuộng hòa bình

(LLCT) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Thiên tài quân sự lỗi lạc của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, người “Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam”(1), “Vị tướng của nhân dân”(2), đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Không chỉ là một danh tướng xuất sắc, dày dạn trận mạc, Đại tướng còn luôn nêu cao tư tưởng nhân văn, hòa bình và là một người tiêu biểu cho khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Ba quyết định lịch sử của Hồ Chí Minh trong hành trình tìm đường cứu nước

Ba quyết định lịch sử của Hồ Chí Minh trong hành trình tìm đường cứu nước

(LLCT) - Trong hành trình tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh, có ba quyết định lịch sử, đó là việc lựa chọn hướng đi sang phương Tây; sự nhất quán, kiên định mục tiêu cứu nước, cứu dân; xác định con đường cách mạng đúng đắn. Ba quyết định này góp phần lý giải về hành trình tìm đường cứu nước và những cống hiến vĩ đại của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc và tầm nhìn thời đại của Hồ Chí Minh

Khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc và tầm nhìn thời đại của Hồ Chí Minh

(LLCT) - Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021) - một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX, thể hiện khát vọng và tầm nhìn thời đại của Người, vẫn giữ nguyên ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Trong hành trình hội nhập cùng nhân loại đi đến tương lai, chúng ta ngày càng hiểu rõ hơn giá trị nền tảng của tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng, quyết tâm và kiên trì phấn đấu thực hiện tiêu chí Độc lập - Tự do - Hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam mà Người đã chỉ ra để đất nước ta vững bước cùng nhân loại tiến vào tương lai.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

(LLCT) - Nhân Kỷ niệm 110 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911- 5/6/2021) và 80 năm Ngày Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2021), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: “Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng đăng bài phát biểu tại Hội thảo của GS, TS NGUYỄN XUÂN THẮNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp - Người tham gia xây dựng nền hành chính vì hạnh phúc của người dân Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp - Người tham gia xây dựng nền hành chính vì hạnh phúc của người dân Việt Nam

(LLCT) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 4/10/2013)- Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng tài ba của Quân đội và nhân dân Việt Nam Anh hùng, Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Nội vụ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa(nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.Bài viết tập trung phân tích làm rõ những đóng góp của đồng chí Võ Nguyên Giáp trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với việc xây dựng nền hành chính vì hạnh phúc của người dân Việt Nam.

Hoạt động và cống hiến của đồng chí Võ Nguyên Giáp trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1945-1946)

Hoạt động và cống hiến của đồng chí Võ Nguyên Giáp trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1945-1946)

(LLCT) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp(25/8/1911 – 4/10/2013)đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam. Từ một thanh niên trí thức yêu nước, trở thành người cộng sản đầy bản lĩnh, kiên trung, bất khuất, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã trở thành một Đại tướng huyền thoại - một thiên tài quân sự hiếm có, kiệt xuất của mọi thời đại; người học trò xuất sắc, cộng sự đắc lực đặc biệt tin cậy và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng ngời sáng lên một nhân cách đạo đức trong sáng, cao đẹp, tài đức vẹn toàn, như một vì sao sáng, suốt đời “Dĩ công vi thượng”.

Hoạt động và cống hiến của đồng chí Võ Nguyên Giáp trong xây dựng căn cứ địa thời kỳ đấu tranh giành chính quyền

Hoạt động và cống hiến của đồng chí Võ Nguyên Giáp trong xây dựng căn cứ địa thời kỳ đấu tranh giành chính quyền

(LLCT) - Trọn cả cuộc đời với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ở nhiều cương vị, trọng trách, nhiều trường hợp là kiêm nhiệm trên nhiều lĩnh vực. Trước những bước chuyển của cách mạng Việt Nam, Võ Nguyên Giápluôn được Hồ Chí Minh giao cho những công việc đặc biệt quan trọng, góp phần vào sự phát triển của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Chúng tôi xin phép được bày tỏ suy nghĩ của mình về cống hiến của Võ Nguyên Giáp, tập trung vào lĩnh vực xây dựng căn cứ địa cho công cuộc đấu tranh giành chính quyền.

Đồng chí Tố Hữu - Ngòi bút sắc bén trong đấu tranh cách mạng

Đồng chí Tố Hữu - Ngòi bút sắc bén trong đấu tranh cách mạng

(LLCT) - Đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 9/12/2002) là một trong những nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, người cộng sản kiên trung của Đảng và cách mạng Việt Nam, đã có những cống hiến to lớn trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những dấu ấn trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, tư tưởng, lý luận... Như Đảng ta đã ghi nhận: “Đồng chí Tố Hữu là một nhà hoạt động chính trị, đồng thời là một nhà thơ lớn có công khai sáng và dẫn dắt nền văn học cách mạng Việt Nam; những tác phẩm của đồng chí là những bài ca cách mạng, phản ánh chân thực các giai đoạn lịch sử, hừng hực tính chiến đấu và giàu tính trữ tình, có sức động viên, lôi cuốn rộng rãi các tầng lớp nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước”(1).

Những cống hiến của Ph.Ăngghen đối với phép biện chứng duy vật

Những cống hiến của Ph.Ăngghen đối với phép biện chứng duy vật

(LLCT) - Với đức tính giản dị, khiêm nhường, luôn tự đặt mình sau C.Mác và chỉ nhận là “cây vĩ cầm thứ hai” bên cạnh C.Mác, khẳng định học thuyết do hai người sáng lập “chỉ cần mang tên C.Mác là đủ” vì tất cả những gì ông viết “C.Mác không thể không biết”, song nhân loại sẽ không bao giờ quên Ph.Ăngghen - con người vĩ đại với những cống hiến to lớn cho phong trào cộng sản quốc tế và lịch sử tư tưởng nhân loại. Ngoài những tác phẩm viết chung cùng C.Mác, Ph.Ăngghen còn có nhiều tác phẩm riêng, qua đó thể hiện một trí tuệ uyên bác, tư duy độc lập, sáng tạo và công lao to lớn của ông đối với sự hình thành, phát triển toàn bộ chủ nghĩa Mác cũng như triết học Mác nói chung, phép biện chứng duy vật nói riêng. 

Ph.Ăngghen là nhà bác học và người thầy lỗi lạc nhất của giai cấp vô sản hiện đại trong toàn thế giới văn minh

Ph.Ăngghen là nhà bác học và người thầy lỗi lạc nhất của giai cấp vô sản hiện đại trong toàn thế giới văn minh

(LLCT) - Ph.Ăngghen, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của giai cấp vô sản, người đã cùng C.Mác xây dựng nên lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học và đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động, vì chủ nghĩa cộng sản. Ph.Ăngghen đã đem nghị lực sôi sục, trí tuệ sáng suốt và trái tim nồng cháy của mình tham gia phong trào cách mạng, dũng cảm đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Ph.Ăngghen được ngưỡng mộ, kính trọng không chỉ bởi trí tuệ của một nhà bác học, lòng dũng cảm, nhiệt huyết của một chiến sĩ cách mạng vĩ đại, mà còn bởi phẩm chất cao cả thể hiện trong tình bạn, tình đồng chí khăng khít, thủy chung, son sắt với C.Mác và giai cấp vô sản thế giới.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh

(LLCT) - Cao trào cách mạng Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930-1931) là phong trào cách mạng đầu tiên của quần chúng công - nông, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng Xô viết Nghệ - Tĩnh đã khẳng định sức mạnh của quần chúng công - nông, chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động Việt Nam, góp phần rèn luyện lực lượng cho cuộc Cách mạng Tháng Tám thắng lợi sau này. 90 năm đã trôi qua, nhưng giá trị, ý nghĩa to lớn của Xô viết Nghệ-Tĩnh vẫn mãi được ghi nhớ như một dấu mốc quan trọng trong tiến trình cách mạng Việt Nam.

Trang 3 trong tổng số 10 trang.

Thông tin tuyên truyền