Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện

Nhân vật - Sự kiện

Toàn quốc kháng chiến và bài học về độc lập, tự chủ trong hoạch định đường lối

Toàn quốc kháng chiến và bài học về độc lập, tự chủ trong hoạch định đường lối

(LLCT) - Cách đây 70 năm, dân tộc Việt Nam đứng trước một tình thế hết sức nghiêm trọng. Thực dân Pháp dã tâm trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Từ sau khi kẻ thù gây hấn ở Nam Bộ (23-9-1945), Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm mọi cách thương lượng, đàm phán, tránh cho đất nước một cuộc chiến tranh. Đêm 19-12-1946, trước tình thế không còn con đường nào khác, cả dân tộc Việt Nam nhất tề đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược, chính thức bắt đầu cuộc toàn quốc kháng chiến.

Phong trào đấu tranh chính trị ở miền Nam những năm 1954-1958

(LLCT) - Thực tiễn 4 năm đấu tranh chính trị ở miền Nam (1954- 1958) phản ánh nguyện vọng cháy bỏng của nhân dân ta mong muốn hòa bình, thống nhất Tổ quốc; góp phần duy trì và giữ gìn lực lượng cách mạng, bảo vệ những thành quả cách mạng đã giành được trong kháng chiến chống thực dân Pháp, tạo thế và lực cho cuộc đấu tranh trong đoạn tiếp theo. Đấu tranh chính trị ở miền Nam còn phản ánh thái độ nghiêm chỉnh của ta trong việc thi hành Hiệp định Giơnevơ; bước đầu làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn chính trị lừa bịp của chủ nghĩa thực dân mới.

Phong trào thi đua "hai giỏi" ở Quảng Bình: biểu tượng sức mạnh đoàn kết toàn dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Phong trào thi đua "hai giỏi" ở Quảng Bình: biểu tượng sức mạnh đoàn kết toàn dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

(LLCT) - Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quảng Bình (cùng với huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) làđịa bàn nằm ở tuyến đầu của hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam, tích cực, chủ động xây dựng hậu phương vững mạnh, đối phó, đánh thắng mọi hoạt động đánh phá của đế quốc Mỹ.

Nguyễn Phong Sắc - người chiến sĩ cộng sản tận trung với Đảng, với Tổ quốc

(LLCT) Đồng chí Nguyễn Phong sắc là một chiến sĩ cộng sản thuộc lớp người tiên phong thời dựng Đảng đã góp phần đưa cách mạng nước ta đi theo con đường mới dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin đã được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc truyền bá vào Việt Nam. Bài viết này mong muốn góp phần làm làm rõ những cống hiến quan trọng của đồng chí trong tiến trình đó.

Chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng - Chân dung chính trị

Chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng - Chân dung chính trị

(LLCT) - Kỷ niệm 140 năm ngày sinh của chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng (1876-2016), dưới góc độ sử học, bài viết này mong muốn góp phần làm sáng tỏ thêm về chân dung chính trị của ông trên ba phương diện: con người, tư tưởng, hành động trên cơ sở những đóng góp của ông đối với lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc ở nước ta trong thế kỷ XX.

Nguyễn Phong Sắc - người cộng sản kiên trung, mẫu mực

(LLCT) - Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam đều lần lượt thất bại và bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. Trong bối cảnh đó, nhiều thanh niên yêu nước tìm đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và đi theo xu hướng cách mạng cộng sản. Trong số đó có Nguyễn Phong Sắc -từ một trí thức yêu nước chân chính sớm đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và trở thành người cộng sản kiên cường, mẫu mực.

Giá trị lịch sử của "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"

(LLCT) - Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19-12-1946) thể hiện trí tuệ, tầm nhìn, bản lĩnh, khát vọng hòa bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam. 70 năm đã đi qua, tác phẩm bất hủ này của Người vẫn giữ nguyên giá trị, có ý nghĩa soi đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.     

Nền hòa bình bị bỏ lỡ và cuộc chiến 3000 ngày

Nền hòa bình bị bỏ lỡ và cuộc chiến 3000 ngày

(LLCT) - Khi phe chủ chiến mang bản chất thực dân vẫn chiếm đa số trong Chính phủ và Quốc hội nước Pháp năm 1946 thì việc ký kết các Hiệp định Sơ bộ 6-3 hay Tạm ước 14-9 đối với họ chỉ có ý nghĩa như những quãng tạm lặng gió để chờ gây bão. Vì thế, ngay trong quá trình đàm phán giữa Việt Nam và Pháp, dù ở Đà Lạt hay Paris, thì quân đội viễn chinh Pháp vẫn tiếp tục mở rộng chiến tranh ra Nam Bộ, Nam Trung Bộ rồi đến ngày 20-11-1946, quân Pháp chiếm Lạng Sơn và dùng cả hải lục không quân chiếm Hải Phòng, bắn giết cả người dân tản cư.

 

Fidel Castro - Lãnh tụ vĩ đại của Cuba, Chiến sỹ cộng sản xuất sắc, Người bạn lớn, thân thiết của Việt Nam

Fidel Castro - Lãnh tụ vĩ đại của Cuba, Chiến sỹ cộng sản xuất sắc, Người bạn lớn, thân thiết của Việt Nam

(LLCT) - Hơn nửa thế kỷ với cương vị là người đứng đầu và lãnh tụ Cách mạng Cuba, Fidel Castro là người đồng chí, anh em thân thiết của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam; luôn sát cánh cùng Việt Nam trong những năm tháng gian khổ của cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong ngày vui thắng lợi và công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam trong hòa bình. 

Những cống hiến của đồng chí Phạm Văn Đồng trên mặt trận ngoại giao

Những cống hiến của đồng chí Phạm Văn Đồng trên mặt trận ngoại giao

(LLCT) - Ngoại giao là một nghệ thuật đòi hỏi trí tuệ và sự uyên bác trong tư duy, khôn khéo, tinh tế trong ứng xử, hành động... Tất cả những yếu tố đó hội tụ đầy đủ ở nhà ngoại giao tài ba Phạm Văn Đồng.

Võ Chí Công với cách mạng Việt Nam

Võ Chí Công với cách mạng Việt Nam

(LLCT) - Đồng chí Võ Chí Công là “Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta”; “Người chiến sĩ cách mạng kiên cường, suốt đời phấn đấu cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân và vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa”; “Là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” mà cuộc đời “gắn liền với quá trình cách mạng và những sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng của Đảng và nhân dân ta”(1).

Đưa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Hoa Kỳ đi vào thực chất và những đóng góp của Việt Nam

Đưa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Hoa Kỳ đi vào thực chất và những đóng góp của Việt Nam

(LLCT) - Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ tại Sunnylands (Hoa Kỳ) là hội nghị cấp cao đầu tiên giữa ASEAN và một nước đối tác ngay sau khi thành lập. Hội nghị là một dấu mốc mới trong quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Hoa Kỳ, đồng thời thể hiện vai trò và vị thế quốc tế ngày càng cao của ASEAN cũng như mong muốn của các quốc gia thành viên ASEAN tranh thủ sự hợp tác của các nước đối tác trong việc duy trì hòa bình, an ninh khu vực, thúc đẩy liên kết phát triển kinh tế và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. 

Cách mạng tháng Mười và bài học về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ

(LLCT) - Cuộc Cách mạng Tháng Mười 1917 thắng lợi mở ra hời đại mới - Thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH. Gần một thế kỷ qua, mặc dù còn có những đánh giá khác nhau, song một thực tế không thể phủ nhận là kể từ sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, lịch sử nhân loại đã bước sang một trang mới với những biến đổi vô cùng sâu sắc.

Hồ Chí Minh nỗ lực xây dựng quan hệ với Mỹ từ 1941 đến 1945

(LLCT) - Trong những năm 1941 -1945, Hồ Chí Minh đã chủ động tìm cách liên lạc với Phái bộ Đồng minh; nhiều lần gửi thư, điện cho Tổng Thống, Mỹ bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ “hợp tác đầy đủ” với Hoa Kỳ... Dù không đạt được mối quan hệ ngoại giao như mong muốn, do quan điểm chính trịcủa chính giới Mỹ, nhưng Người đã có những nỗ lực đáng kể để xây dựng, phát triển mối quan hệ này.

Hồ Chí Minh với quá trình đàm phán Hội nghị Phôngtennơblô

Hồ Chí Minh với quá trình đàm phán Hội nghị Phôngtennơblô

(LLCT) - Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đại diện Chính phủ Pháp là chủ trương sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh để tránh một lúc phải đối đầu với nhiều kẻ thù và tranh thủ thêm thời gian hòa bình, xây dựng lực lượng, củng cố chính quyền dân chủ nhân dân non trẻ. Tuy nhiên, phía Pháp luôn trì hoãn thi hành những điều khoản đã ký và thường xuyên vi phạm Hiệp định.

Trang 6 trong tổng số 9 trang.

Thông tin tuyên truyền