Trang chủ    Quốc tế

Quốc tế

Các giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về sử dụng ngân sách nhà nước ở Lào hiện nay

(LLCT) - Ngân sách nhà nước (NSNN) được hình thành chủ yếu từ nguồn thu thuế đối với các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Sử dụng NSNN phải bảo đảm hợp lý, tiết kiệm, công bằng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp đổi mới và yêu cầu nâng cao đời sống nhân dân. Chính vì vậy, việc sử dụng NSNN được pháp luật quy định chặt chẽ và bảo đảm thực hiện trong thực tế.

Sức mạnh của các nhóm lợi ích truyền thông trong nền chính trị Mỹ hiện đại

(LLCT) - Việc phổ biến thông tin là yêu cầu cần thiết cho sự hoạt động đúng đắn của một nền dân chủ. Từ cuối thể kỷ XX đến nay, truyền thông đại chúng đã ngày càng nâng cao vị trí của mình trong hoạt động của chính phủ Mỹ. Các nhà lập pháp Mỹ nhận thức được sức mạnh to lớn của ngành công nghiệp truyền thông. Chính vì vậy, các nhóm lợi ích truyền thông lớn đều nhận thức được cơ hội để thể hiện sức mạnh của mình. Bằng những phương thức khác nhau, chúng tác động đến chính trị và chính sách nhằm bảo vệ cho lợi ích của các thành viên. Nhưng điều quan trọng, các hoạt động của nó đều nằm trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật Hoa Kỳ.

Dự đoán chính sách đối với vấn đề Biển Đông của Tổng thống Donald Trump và tác động đối với Việt Nam

(LLCT) - Ngày 20-1-2017, Tổng thống đắc cử D.Trump mới chính thức bước vào Nhà trắng và chỉ tới đó những chính sách đối nội, đối ngoại của ông mới chính thức được triển khai. Việc ông D.Trump đắc cử Tổng thống đã làm dấy lên những câu hỏi về quan hệ của Mỹ với các nước lớn, đồng minh NATO, việc xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP, chống biến đổi khí hậu… sẽ ra sao?, bởi ông từng có những tuyên bố gây sốc về chính sách đối ngoại gần như trái ngược với chính quyền tiền nhiệm. Trong đó, chính sách của Mỹ về Biển Đông trong thời gian sắp tới cũng có nhiều dự đoán.

Chiến lược của một số “cường quốc” tại khu vực Đông Nam Á những năm đầu thế kỷ XXI và tác động đối với Việt Nam

Chiến lược của một số “cường quốc” tại khu vực Đông Nam Á những năm đầu thế kỷ XXI và tác động đối với Việt Nam

(LLCT) - Đông Nam Á (ĐNA) có vị trí địa - chính trị đặc biệt, là điểm xoáy chiến lược, giao thoa quyền lợi của nhiều cường quốc lớn trên thế giới như: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ… Mỗi quốc gia có những mục tiêu chiến lược, sách lược và lợi ích riêng đối với khu vực này. Nghiên cứu, tìm hiểu cục diện khu vực cùng những “tham vọng” chiến lược và sách lược cũng như thực trạng quá trình cạnh tranh, gia tăng ảnh hưởng của các nước nàysẽ giúp người đọc có cái nhìn toàn cảnh hơn đối với tiến trình phát triển của khu vực và thế giới.

Giải mã những biến động thế giới bằng từ khóa “cách mạng công nghiệp 4.0”

Giải mã những biến động thế giới bằng từ khóa “cách mạng công nghiệp 4.0”

(LLCT) - Khái niệm Industry 4.0 hay Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư lần đầu tiên được đề cập trong bản Kế hoạch hành động chiến lược công nghệ cao, được Chính phủ Đức thông qua năm 2012.  Lịch sử phát triển của thế giới ghi nhận, khi một cuộc cách mạng công nghiệp xuất hiện là môi trường để ra đời các công nghệ và phương pháp mới, từ đó tạo ra sự thay đổi trong các hệ thống kinh tế và kết cấu xã hội.

Tôn giáo, chính trị và xung đột quốc tế

Tôn giáo, chính trị và xung đột quốc tế

(LLCT) - Trong tiến trình phát triển của nhân loại, tôn giáo và tín ngưỡng đã trở thành một thành tố của sự phát triển. Bất cứ một tôn giáo nào, với hình thái phát triển của nó, cũng đều bao gồm: ý thức tôn giáo (thể hiện ở quan niệm về các đấng thiêng liêng với những tín ngưỡng tương ứng) và hệ thống tổ chức tôn giáo cùng những hoạt động mang tính chất nghi thức tín ngưỡng của nó. Tôn giáo đã và đang ảnh hưởng đến chính trị - xã hội theo hai cách: (1) định hình thế giới quan của các tín đồ; (2) các tổ chức tôn giáo tác động đến các tiến trình chính trị.

Kinh nghiệm trọng dụng nhân tài của Xinhgapo

(LLCT) - Việc nghiên cứu những kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng và thu hút, sử dụng nhân tài từ Xinhgapo và kế thừa những truyền thống tốt đẹp của ông cha ta sẽ giúp chúng ta có những kiến thức bổ ích trong công việc, nhất là cho việc đổi mới công tác cán bộ hiện nay, góp phần xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

 

Những nhân tố chủ yếu tác động đến môi trường an ninh và sự lựa chọn chiến lược quốc tế của Trung Quốc những năm tới

(LLCT) - Dự đoán diễn biến môi trường an ninh quốc gia là vô cùng quan trọng đối với an ninh lâu dài của một đất nước. Ở đây, bắt đầu từ những phán đoán về xu thế diễn biến của một số nhân tố có ảnh hưởng quyết định đối với môi trường an ninh của Trung Quốc để đưa ra một dự đoán có hệ thống về môi trường an ninh tổng thể của Trung Quốc. Vậy thì, trong tương lai 10-15 năm tới, nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến môi trường an ninh xung quanh Trung Quốc là gì? Đây chính là câu hỏi phải trả lời trước tiên khi tiến hành phân tích môi trường an ninh xung quanh Trung Quốc.

Quan điểm của các nước xã hội chủ nghĩa về phát triển kinh tế thị trường

(LLCT) - Trong quá trình cải cách, đổi mới, các nước XHCN đã có sự thay đổi quan trọng trong nhận thức về phát triển kinh tế thị trường. Sự thay đổi này phản ánh một xu thế khách quan, một đòi hỏi bức thiết từ thực tiễn phát triển nền kinh tế.

Tìm hiểu về chức danh phó nguyên thủ quốc gia

(LLCT) - Nguyên thủ quốc gia (NTQG) là thuật ngữ chỉ người, thiết chế đứng đầu quốc gia, đứng đầu nhà nước. “Nước không thể thiếu Vua một ngày” là câu phương ngôn quen thuộc, cho thấy nhu cầu hiện diện và vai trò đặc biệt của NTQG đối với đất nước. Cũng vì vậy, từ xưa, các nhà nước luôn có phương án “dự phòng” cho trường hợp NTQG không thể làm việc được. Tước hiệu “Thái tử” thời phong kiến trước đây hay Phó tổng thống, Phó chủ tịch ngày nay là vì mục đích đó.

Đô thị hóa và vấn đề dân chủ ở Trung Quốc

Đô thị hóa và vấn đề dân chủ ở Trung Quốc

(LLCT) - Hiện tượng đô thị hóa đang diễn ra từng ngày trên thế giới không đơn thuần chỉ là một hiện tượng của kỷ nguyên hiện đại (modern age) mà còn là một sự chuyển dịch mang tính lịch sử, một bước tiến của nhân loại, khi văn minh nông thôn, làng xã vốn thống trị trước đó đang suy yếu và dần bị thay thế bằng văn minh thành thị.

Vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở Lào hiện nay (qua thực tế tỉnh Hủa Phăn)

(LLCT) - Trong nhữngnăm qua, vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn của Làođược coi là một trong nhữngnhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huytốt nguồn nhân lực vào phát triểnkinh tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội. Tuy nhiên, vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn vẫn còn nhiều bất cập cần nhận diện và tháo gỡ.

Phát huy vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng đất nước Lào hiện nay

(LLCT) - Trải qua chiều dài lịch sử của dân tộc, vượt qua những chặng đường hào hùng và mất mát đau thương, phụ nữ Lào đã vun đắp nên truyền thống tốt đẹp: yêu nước, kiên cường, đoàn kết, cần cù, chịu thương, chịu khó, năng động, sáng tạo, có ý chí vươn lên.Kế thừa những truyền thống tốt đẹp được vun đắp, phụ n ữ Làođang ra sức cống hiến tài năng và tâm huyết của mình xây dựng gia đình và đất nước.

Chủ nghĩa xã hội ở các Kibbutz của Israel

(LLCT) - Cho đến nay, mô hình Liên Xô đã chấm dứt vai trò lịch sử trong xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiện thực. Nhưng vẫn còn một thực tế khác, hiện đang tồn tại và có thể coi là phiên bản khá thành công của CNXH. Đó là các kibbutz của Israel.

 

Tăng trưởng xanh ở các nước và Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Trước những hậu quả nặng nề từ biến đổi khí hậu, một mô hình tăng trưởng mới - tăng trưởng xanh hay tăng trưởng ít cacbon chú trọng tới sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ thân thiện với môi trường đã hình thành. Vì vậy, tăng trưởng xanh đang là xu thế với luật chơi toàn cầu mới đang được định hình. 

Trang 9 trong tổng số 17 trang.