Trang chủ    Quốc tế

Quốc tế

Những phát triển mới trong chế độ kiểm tra, giám sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc

(LLCT) - Căn cứ theo Điều lệ công tác kiểm tra, giám sát năm 2009, 2015 và 2017, bài viết nêu các nội dung của chế độ kiểm tra, giám sát trong Đảng Cộng sản Trung Quốc bao gồm: tư tưởng và nguyên tắc chỉ đạo; cơ cấu tổ chức và nhân sự; phạm vi và nội dung kiểm tra, giám sát; phương thức làm việc và quyền hạn; quy trình làm việc; kỷ luật và trách nhiệm. Bài viết nêu những điểm mới trong các khía cạnh trên để thấy được sự phát triển của chế độ kiểm tra, giám sát trong Đảng từ sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Những chuyển động tích cực ở Đông Bắc Á?

(LLCT) Ghi nhận những chuyển động tích cực gần đây, giới nghiên cứu nhận định giai đoạn 2018-2020 có thể có bước đột phá quan trọng đối với khu vực Đông Bắc Á. Theo đó, quan hệ Nga - Nhật được cải thiện đáng kể; quan hệ liên Triều, Mỹ - Triều sẽ có bước ngoặt; quan hệ Trung - Nhật - Hàn cũng diễn tiến tích cực hơn. Các nước vì lợi ích của mình, họ có thể sẽ vượt qua những thách thức, bất đồng cũ, khiến dư luận quốc tế kỳ vọng vào nền hòa bình và ổn định có thể được vãn hồi tại khu vực vốn là “điểm nóng” trong nhiều năm.

Nhận diện chính sách của Mỹ đối với ASEAN dưới thời Donald Trump

(LLCT) - Bắt đầu từ năm 2009, chính quyền Obama quan tâm sâu sắc đối với châu Á - Thái Bình Dương và có bước đi tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực. Trong đó, ASEAN là trung tâm trong cấu trúc khu vực, trọng điểm trong chính sách “xoay trục”, “tái cân bằng” của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, 8 năm cầm quyền của Obama, sự vận động quan hệ Mỹ - ASEAN ở nhiều khía cạnh chưa phản ánh được hết tầm mức của quan hệ Mỹ - ASEAN như trong các tuyên bố. Thực tế đó đặt ra thách thức to lớn đối với thời kỳ cầm quyền của Donald Trump. Trong năm đầu tiên cầm quyền cho thấy, chính sách của Mỹ đối với tổ chức ASEAN chưa được định hình rõ nét, còn nhiều vấn đề gây băn khoăn, quan ngại cho các nước trong khu vực.

Một vài nét về mô hình “chủ nghĩa xã hội tự quản” của Nam Tư

(LLCT) - Năm 1917, Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, đánh dấu sự ra đời của chế độ XHCN hiện thực. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một hệ thống các nước XHCN ra đời. Tuy vậy, do những nguyên nhân khác nhau, các nước này  đều áp dụng mô hình Liên Xô. Đảng Cộng sản Nam Tư đã sớm nhận ra những bất cập của mô hình này và đã tìm tòi, thử nghiệm xây dựng một mô hình xã hội XHCN mới, có nhiều khác biệt so với mô hình Xôviết, song không được công nhận. Bài viết phân tích một số đặc trưng về kinh tế - chính trị - xã hội của mô hình “Chủ nghĩa xã hội tự quản” của Nam Tư.

Đại diện chính trị và kinh nghiệm giám sát đại biểu quốc hội của các tổ chức xã hội ở Hàn Quốc

(LLCT) - Tại Hàn Quốc, các tổ chức xã hội có cơ chế kiểm soát các đại biểu Quốc hội, như: đòi hỏi trách nhiệm giải trình; đặt ra yêu cầu chọn lựa các đại biểu thực sự tinh hoa để đại diện người dân quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; bãi miễn các đại biểu không đủ năng lực, đạo đức ra khỏi Quốc hội... Từ kinh nghiệm Hàn Quốc và qua việc phân tích những ưu điểm, hạn chế của các lý thuyết về dân chủ đại diện, bài viết cho rằng, để thực hiện tốt dân chủ đại diện ở Việt Nam hiện nay, cần: hoàn thiện thể chế bầu cử; trao quyền cho nhân dân, các tổ chức xã hội kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan dân cử; có chế tài đối với các đại biểu không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân…

Cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN: Cơ hội, thách thức và triển vọng

Cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN: Cơ hội, thách thức và triển vọng

(LLCT) - Cộng đồng Chính trị - An ninh (APSC) hình  thành đưa lại những cơ hội cho ASEAN, nhưng APSC cũng đối diện trước nhiều thách thức như: sự đa dạng chế độ chính trị, tôn giáo và chênh lệch trình độ phát triển; mâu thuẫn, xung đột trong nội khối; cơ chế và cách thức hoạt động còn bất cập và đặc biệt sự gia tăng ảnh hưởng của các nước lớn với khu vực. Thực tế đó đặt ra yêu cầu mỗi quốc gia thành viên ASEAN ý thức hơn nữa trong vấn đề thống nhất cộng đồng và trách nhiệm cùng chung tay xây dựng APSC; hướng đến xây dựng môi trường hòa bình ổn định; ngăn ngừa xung đột và xây dựng lòng tin; xử lý những thách thức an ninh phi truyền thống, hợp tác chính trị, quốc phòng hiệu quả hơn.

Nghiên cứu ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân trong đời sống chính trị - xã hội Trung Quốc

(LLCT) - Chủ nghĩa cá nhân với tư cách là triết học chính trị coi cá nhân là điểm xuất phát của chính trị, nhấn mạnh quyền tự do, phản đối nhà nước can thiệp vào công việc của cá nhân. Hiện nay, trong xã hội Trung Quốc đang có một xu hướng bênh vực chủ nghĩa cá nhân, đề cao tự do, lợi ích, quyền lợi của cá nhân, sự giải phóng nhân cách con người và xác nhận địa vị chủ thể của cá nhân, coi đó là nền tảng cho xã hội Trung Quốc chuyển đổi sang hướng hiện đại. 

Chính sách đối ngoại của Campuchia nhằm củng cố độc lập dân tộc giai đoạn 1993 - 2013

(LLCT) - Thực tiễn các quốc gia đang phát triển cho thấy, để bảo vệ, củng cố nền độc lập, tự chủ, cùng với nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thì việc hoạch định đường lối và triển khai các hoạt động đối ngoại có vai trò rất quan trọng. Qua 20 năm, từ khi Chính phủ Campuchia (nhiệm kỳ I) được thành lập với mục tiêu là giữ vững ổn định chính trị, duy trì môi trường hòa bình để phát triển, từng bước tham gia hội nhập quốc tế, bảo vệ và củng cố nền độc lập dân tộc đã mang cho Campuchia những thắng lợi to lớn trong chính sách đối ngoại. Trong phạm vi bài viết, tác giả phân tích và đánh giá một số kết quả triển khai chính sách đối ngoại của Campuchia từ năm 1993 đến 2013.

Cơ chế bảo đảm quyền con người ở châu Âu hiện nay

(LLCT) - Cơ chế bảo đảm các quyền con người là tổng hòa các biện pháp như: hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống văn bản pháp luật, thành lập các cơ quan độc lập với các cơ quan nhà nước để giám sát, thực thi quyền con người. Trong đó, thành lập các cơ quan độc lập với các cơ quan nhà nước được xem là một trong những cách thức hiệu quả.

Vai trò của nhà nước trong hệ thống đổi mới quốc gia ở một số nước phát triển và gợi mở đối với Việt Nam

(LLCT) - Trong điều kiện kinh tế tri thức và toàn cầu hóa hiện nay, năng lực đổi mới và sáng tạo có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của một quốc gia. Chính vì lẽ đó, phát huy đầy đủ và đúng đắn vai tròcủa nhà nước trong xây dựng hệ thống đổi mới quốc gia (HTĐMQG), qua đó thúc đẩy năng lực đổi mới,sáng tạo của xã hội là một lý luận và thực tiễn rất quan trọng hiện nay.

Quản trị khủng hoảng di cư nhìn từ góc độ hợp tác quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam

Quản trị khủng hoảng di cư nhìn từ góc độ hợp tác quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam

(LLCT) - Di cư quốc tế là hiện tượng bình thường trong quá trình phát triển của thế giới. Tuy nhiên, khủng hoảng di cư quốc tế những năm gần đây đã đẩy không ít quốc gia đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, và đặt ra yêu cầu phải quản trị. Việc quản trị khủng hoảng di cư cần phải có sự hợp tác giữa các quốc gia, khu vực, vùng lãnh thổ và các định chế quốc tế. Từ những kinh nghiệm về sự hợp tác này, bài viết đưa ra một số khuyến nghị đối với Việt Nam trong việc chủ động đối phó với hiện tượng di cư này.

 

WEF 48: Những điểm nhấn quan trọng?

(LLCT) - Diễn đàn Kinh tế thế giới lần thứ 48 (WEF 48) diễn ra tại Davos (Thụy Sỹ), từ ngày 23 đến 26 -1-2018. Với chủ đề “Tạo dựng tương lai chung trong thế giới rạn nứt”, Diễn đàn tập trung vào thúc đẩy sự chia sẻ, chung sức của cộng đồng quốc tế nhằm đối phó với những thách thức toàn cầu vì lợi ích chung.

Công cuộc đổi mới của Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào: Thành tựu, khó khăn, thách thức và xu hướng phát triển

Công cuộc đổi mới của Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào: Thành tựu, khó khăn, thách thức và xu hướng phát triển

(LLCT) - Đại hội IV của Đảng Nhân dân cách mạng Lào (1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện, trong đó, khâu then chốt là thực hiện mở cửa, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu nền kinh tế, phát triển kinh tế theo hướng XHCN, từng bước đưa Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào hội nhập với dòng chảy chung của khu vực và thế giới. Đến nay, sau hơn 30 năm đổi mới, CHDCND Lào đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về kinh tế, chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội.

Những thách thức đối với tiến trình dân chủ hóa ở Myanmar hiện nay

(LLCT) - Từ khi giành được độc lập (năm 1948), Myanmar liên tục xảy ra các biến cố chính trị và xung đột sắc tộc. Myanmar bắt đầu chuyển hướng sang chế độ dân chủ vào năm 2003 khi Khin Nyunt (Thủ tướng Myanmar) công bố “Lộ trình bảy bước” chuyển đổi Myanmar từ chính quyền quân sự sang dân sự(1).

Truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế trong đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới

(LLCT) - Sự kết hợp truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế là bài học lớn; là nguồn lực, sức mạnh trong đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới của Đảng ta. Đây là một trong các nhân tố góp phần làm nên thành tựu nổi bật của ngoại giao Việt Nam trong hơn 30 năm đổi mới.

Trang 7 trong tổng số 19 trang.

Thông tin tuyên truyền