Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Khủng hoảng kinh tế thế giới và các thách thức đối với việc giảm nghèo ở Việt Nam

(LLCT)-Bối cảnh kinh tế - xã hội ngày nay đòi hỏi phải xem xét vấn đề giảm nghèo trong mô hình tổng thể, bao gồm tăng trưởng kinh tế bền vững, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường. Ở Việt Nam, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới vẫn còn để lại những hậu quả nặng nề đối với nền kinh tế, trong đó người nghèo vẫn là nhóm đối tượng chịu tổn thương nhiều nhất. Để thực hiện thành công giảm nghèo theo mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, Việt Nam phải đối mặt với các thách thức lớn hơn nhiều. Việc vượt qua các thách thức này phụ thuộc phần lớn vào năng lực chính sách của Chính phủ Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam với sự kiến tạo mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

(LLCT)-Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta được hình thành và phát triển là kết quả của quá trình đổi mới tư duy và lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng và Nhà nước từ năm 1986 đến nay. Đó là quá trình trăn trở, tìm tòi khảo nghiệm với một tinh thần cầu thị, một quyết tâm chính trị và tinh thần trách nhiệm cao của Đảng, Nhà nước trước nhân dân, trước sự phát triển đất nước và vận mệnh của cách mạng.

Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong thời kỳ đổi mới

(LLCT)-Hai nước Lào và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5-9-1962. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày nay đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản và Chủ tịch Xuphanuvông đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân nhân dân hai nước dày công vun đắp đã không ngừng tăng cường và phát triển trong gần một thế kỷ qua, mang lại nền hòa bình, độc lập cho dân tộc, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân hai nước.

Trang 37 trong tổng số 37 trang.