Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Mở rộng hình thức tuyên truyền lý luận chính trị trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Tiến tới kỷ niệm 65 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia (CTQG) Hồ Chí Minh (1949 -2014), ngày 6-1-2014, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định 224/T.Ư về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Học viện CTQG Hồ Chí Minh, đặt Học viện vào thời kỳ phát triển mới của đất nước - thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng. Quyết định xác định Học viện là: "Trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của hệ thống chính trị; trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý".

Nâng cao chất lượng công tác sưu tầm, xác minh tư liệu trong nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương

(LLCT)- Công tác s­ưu tầm, xác minh t­ư liệu trong nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa ph­ương có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là nền tảng của công tác biên soạn. Muốn phản ánh chân thực và khách quan lịch sử Đảng bộ địa phương, khâu đầu tiên có ý nghĩa quyết định của ngư­ời biên soạn là phải nắm trong tay nguồn tư­ liệu phong phú và chính xác.

 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn - nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta

(LLCT) - Hai mươi nhăm năm đổi mới vừa qua, sự nghiệp xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. Nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ khá cao theo hướng sản xuất hàng hóa; năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp không ngừng nâng cao; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia; một số mặt hàng nông sản xuất khẩu như gạo, cà phê, cao su... chiếm vị trí cao trên thị trường thế giới.(*)Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề; các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục đổi mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được củng cố; diện mạo nhiều vùng nông thôn có thay đổi quan trọng. Đời sống vật chất và tinh thần của dân cư ở hầu hết các vùng nông thôn ngày càng được cải thiện. Công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả to lớn, được cộng đồng thế giới thừa nhận và ngợi ca. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố. Dân chủ cơ sở được phát huy. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở miền núi sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X (qua khảo sát ở một số tỉnh miền núi phía Bắc)

(LLCT) - Hội nghị Trung ương 6 khóa X đã ban hành Nghị quyết chuyên đề “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, trong đó yêu cầu: “Chăm lo xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, trước hết là bí thư cấp ủy và cán bộ, đảng viên thật sự tiền phong gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời đưa ra khỏi Ðảng những người không đủ tư cách đảng viên”, “Thực hiện mạnh mẽ chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, thể chế hóa và từng bước nhất thể hóa chức danh cán bộ; tạo bước chuyển có tính đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở”.

Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào

(LLCT)- Quan hệ hữu nghị đặc biệt, tình đoàn kết gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản và Chủ tịch Xuphanuvông đặt nền móng xây dựng, dày công vun đắp, là tài sản vô giá của hai dân tộc. Trong quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt - Lào, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý thể hiện tầm cao tình hữu nghị đặc biệt, trong sáng, sự tin tưởng tuyệt đối giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

 

Một số ý kiến về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

(LLCT) - Đại hội XI của Đảng chủ trương "đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, đào tạo". Theo tinh thần đó, có rất nhiều vấn đề cần phải bàn. Trong bài viết này chỉ xin nêu một số ý kiến về hai vấn đề: thứ nhất, chuyển từ giáo dục chủ yếu là truyền thụ kiến thức sang giáo dục phát triển nhân cách, năng lực; thứ hai, xây dựng một nền giáo dục mở, học tập suốt đời gắn với xây dựng xã hội học tập, phát triển giáo dục “điện tử”. 

           

Công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ đổi mới

(LLCT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"(1). Thấm nhuần lời dạy của Người, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chăm lo xây dựng, củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, giữa nhân dân với Đảng và đã trở thành một truyền thống cực kỳ quý báu, tốt đẹp của Đảng ta.

 

Tiếp tục đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong khu vực sự nghiệp công lập

(LLCT)- Trong quá trình thực hiện cải cách hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, công chức và thực hiện xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp, cơ chế quản lý trong khu vực sự nghiệp công lập đã có nhiều đổi mới theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trên các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo, lao động - xã hội, khoa học, văn hóa nghệ thuật... Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những bất cập, hạn chế cần được khắc phục, nhất là trong điều kiện thực hiện Luật Viên chức đã được Quốc hội thông qua năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 1-1-2012.

Báo chí và trách nhiệm chính trị của người đứng đầu cơ quan báo chí

(LLCT)- Những con số thất thoát ngân sách khổng lồ gắn với sự đổ vỡ của một số tập đoàn kinh tế; các vụ cưỡng chế đất đai ở một số địa phương; việc khai thác rừng và khoáng sản tràn lan phá hủy môi trường sinh thái đã “đánh thức nhận thức xã hội”, nêu trúng nhiều vấn đề nhân dân quan tâm và được nhân dân đồng tình. Nhưng ngược lại một số tờ báo tập trung quá mức vào chuyện giật gân câu khách (như dư luận đã lên tiếng chỉ trích thông tin lá cải, báo lá cải) v.v.. Tất cả những vấn đề này đều liên quan đến địa vị pháp lý và trách nhiệm chính trị của người đứng đầu cơ quan báo chí.

 

Bảo đảm và thực hiện quyền con người ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

(LLCT)- Ngày 12 tháng 11 năm 2013, bằng 184  phiếu thuận trên 192 phiếu bầu, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 68 đã bầu Việt Nam là thành viên của Hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016, bất chấp nhiều nỗ lực ngăn cản, chống phá của các thế lực thù địch Việt Nam. Đó là sự khẳng định thành tựu và uy tín của Việt nam trong bảo đảm quyền con người tại đất nước mình, đồng thời có những đóng góp trong đấu tranh vì quyền con người trên thế giới. Với vị thế mới, chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy cải thiện quyền con người như thế nào?

 

Công tác phát triển đảng viên của các đảng bộ phường, xãở thành phố Vĩnh Yên

(LLCT) - Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc là đô thị loại 2, có diện tích tự nhiên 5.080,2 ha, dân số 112.568 người, gồm 9 đơn vị hành chính với 7 phường và 2 xã.  Thời gian qua, các đảng uỷ phường, xã của thành phố Vĩnh Yên đã có nhiều cố gắng trong công tác phát triển đảng viên, coi trọng chất lượng, số lượng, cơ cấu. Số lượng đảng viên mới được kết nạp từ năm 2010 đến hết năm 2012 của các đảng bộ phường, xã ở thành phố Vĩnh Yên là 482đảng viên;bình quân kết nạp được 161 đảng viên mới/năm.

Quan hệ đặc biệt Việt - Lào về quân sự trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975)

(LLCT) - Trong suốt chiều dài lịch sử, hai đất nước, hai dân tộc Việt - Lào đã có mối quan hệ gắn bó khăng khít. Đặc biệt, từ tháng 8-1945, khi nhân dân và các lực lượng vũ trang hai nước, dưới sự lãnh đạo chung của Đảng Cộng sản Đông Dương (ở Lào do Xứ ủy lâm thời Lào mới được lập lại giữa năm 1945), đã nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, thì mối quan hệ này có điều kiện phát triển mạnh mẽ và hiệu quả.

Kinh nghiệm chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở ở Bắc Giang

(LLCT)  - Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 22-5-2002 triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Lào

Hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Lào

(LLCT) - Trong 7 năm gần đây đã có 5.234 lưu học sinh Lào đang học tập tại các cơ sở giáo dục và đào tạo Việt Nam. Trong đó có 1.982 người thuộc diện được hưởng học bổng của hai Chính phủ, 914 người diện tự túc kinh phí, 2.099 người học theo học bổng trao đổi giữa các địa phương, các ngành, 61 người đi học theo học bổng của các tổ chức quốc tế tài trợ và 177 người nhận học bổng của các dự án, công ty.

 

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng đối với học viên các trường kỹ thuật quân sự hiện nay

(LLCT) - Xây dựng quân đội về chính trị là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Trong quá trình xây dựng quân đội, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng về chính trị, coi đó là gốc, là cơ sở để xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt. Hồ Chí Minh chỉ rõ phương châm xây dựng quân đội là “chính trị trọng hơn quân sự”.

 

Trang 36 trong tổng số 40 trang.